Navigace: Vladimír Slavík > Připravujeme se na důsledky koronaviru?

Připravujeme se na důsledky koronaviru?

 

Odborníci varují, že počátkem příštího roku nás postihne zvýšená nezaměstnanost, možná až desetiprocentní.

 Ztráta zaměstnání je jistě závažný zásah nejenom do osobního života, ale i  do  rodinných financí. Ve výhodě jsou ti, kteří mají vlastní bydlení a nemusí platit nájem. Naštěstí je jich v Hrabové většina. Ale je tady cca 600 občanů, bydlících v obecních bytech.

I v „letech hojnosti“ bylo  mezi nimi poměrně hodně těch, kteří z různých důvodů neplatili  za svůj byt nájem. Konkrétně v roce 2019 jich bylo  26, což je 12 % ze všech nájemců, kterých je na Šídlovci v obecních bytech cca 220.  A to přes existenci různých sociálních dávek včetně těch, některé mají řešit i dostupnost bydlení.

V případě vysoké nezaměstnanosti počet neplatičů  určitě poroste.  Jak na to bude reagovat zdejší samospráva? Bylo by zajímavé požádat o odpověď pana starostu. Pravděpodobně by  odpověděl, že se to bude řešit, až to bude aktuální.

Předvídavý starosta by se  snažil promyslet tuto eventualitu již nyní. A není to jednoduchá záležitost. V případě trvání na dodržení nájemní smlouvy by to pro neplatiče  znamenalo ztrátu bydlení se všemi sociálními důsledky. V případě tolerantního postupu na to doplatí obecní pokladna a tím i  většina ostatních  občanů.

Možná že jsou ještě jiná řešení, třeba dočasný odklad splátky nebo půjčka ze speciálního obecního fondu. 

V každém případě by se měl již nyní provést orientační průzkum a zjistit, jak velké nebezpečí nás čeká.  Kvalifikovaný občan  optimálního věku si práci obvykle  najde. Horší to je s těmi ostatními. Odborníky  na tento průzkum na naši radnici máme. Ne každy městský obvod má na svém  sociálním odboru tak početný personál.

Pochopitelně určitý stupeň mezilidské solidarity musí existovat. Vždy byli a vždy budou mezi  námi lidé, kteří se ocitli  v těžké situaci a  je nutno jim pomoci. Ale i tato pomoc musí mít svá pravidla. Naši moudří předkové to řešili  prostřednictvím „domovského práva“. Domovská obec měla za každých okolností povinnnost se o své chudé postarat. A také se tak dělo. Bohužel, v dnešní době to z mnoha důvodů tento způsob řešení mimořádných situací  není možný.

26.8.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma