Navigace: Vladimír Slavík > Přírodní park Hrabovjanka

Přírodní park Hrabovjanka

 

S velkou radostí jsem si v minulých dnech na webových stránkách MOb Hrabové přečetl pozvánku na otevření Přírodního parku Hrabovjanka. Nato mimořádná událost se uskuteční dne 29.6.2018 v 15 hodin a nepochybuji, že se  do novodobých dějin Hrabové zapíše „zlatým písmem“.

A  právem. Vždyť vůbec poprvé od vzniku našeho  městského obvodu vzniklo z iniciativy místních občanek  tak náročné dílo. Jejich úmysly byly zcela nezištné se snahou vytvořit ze zanedbaného pozemku místo, které bude sloužit k odpočinku i k poučení dětem i dospělým.

Ta této záležitosti mě velice zaujaly postoje našich zastupitelů. Tedy těch, kteří mohou tyto a podobné aktivity buď podpořit nebo jak se trefně říká „zaříznout“.

Jejich stanoviska jsou „pro věčné časy“ zachycena v zápisech z jednání zastupitelstva, ve kterých jsem se dočetl toto:

19.6.2017: V bodě 3a) se projednávala žádost o poskytnutí dotace na projekt „Přírodní park Hrabová“.

Zastupitel  Dvořák sdělil: Komise VDE záměr přivítala,  projekt doporučuji doplnil o posilovnu. Zastupitel Chlupatý tento záměr zpochybňuje. Varuje před úrazy a hlídáním tohoto prostoru. Podle zastupitele Petany by tento park měl vzniknout někde uprostřed staré kolonie. Nepovažuje toto řešení za vhodné. Zastupitel Orkáč uvedl, že více dětí je ve staré Hrabové, doporučuje investovat tam. Zajímá ho, kdo bude platit údržbu a zodpovídat za úrazy. Zastupitelka Hrabovská je pro zvelebení Hrabové a Šídlovce, ale ne touto formou. Starosta dodává, že po vyčištění a úpravě lokality tam budou chodit občané s nadšením.

Usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace. Pro 10, proti Orkáč, zdrželi se Petana, Chlupatý, Naď.

18.9.2017: Bod č.2: Veřejnoprávní smlouva na realizaci akce „Přírodní park Hrabovjanka“.

Zastupitel Dvořák doporučuje přejmenování parku. Zastupitel Petana projevil obavu o dokončení realizace 18.9.2018.

Usnesení: Uzavření smlouvy schváleno. Pro 9, zdrželi se Chlupatý, Strnišťová, Petana.

Zastupitelstvo 26.3.2018, str.5:

Zastupitelka Kopitzová se zabývá žádostí spolku Zelená Hrabová a uvádí, že žadatelky ještě nemají ukončenou realizaci za 1 250 tis. Kč a již požadují 180 tisíc Kč na vícepráce. Problém uvedli  na správnou míru a  vysvětlili starosta a místostarosta.

Konec dobrý, všechno dobré. Za několik dnů bude „Hrabovjanka“ předána veřejnosti. Neodpustím si ale následující poznámku. Tak iniciativních občanek, jako je Jana Batelková a Jana Václavíková  bychom si měli vážit a v jejich aktivitách je všemožně podporovat. Naštěstí v tomto případě byla  až přehnaná opatrnost některých zastupitelů překonána nejenom bojovností obou dívek, ale i většinovou podporou zastupitelů a veřejnosti.

Kéž by zastupitelé tak úzkostlivě hlídali obecní pokladnu i v jiných případech! Namátkově uvedu nepoužitou projektovou dokumentaci na cyklostezku kolem Ostravice za 400 tis. Kč, problematickou lávku přes Ostravici na jižním konci Hrabové za 4 mil. Kč, předražený  most přes propustek Ve Stromoví za 2,3 mil. Kč atd.

19.6.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma