Navigace: Vladimír Slavík > Příspěvek do diskuse o budoucí Hrabové

Příspěvek do diskuse o budoucí Hrabové

 

Řízením osudu vzniklo před mnoha lety na okraji naší obce sídliště s nájemními byty, do kterých se nastěhovaly  rodiny zaměstnanců tehdejších Vítkovických železáren.

Pochopitelně to mělo dopady i na další vývoj Hrabové. Poklidně žijící obec se zemědělským zázemím se najednou dostala do styku s obyvatelstvem, které se lišilo od těch zdejších. Šídlovec byl osídlen dělnickými a úřednickými rodinami, pocházejícími z širokého okolí.

Toto vše  se stalo ve velmi pohnutých válečných letech. V poválečném období mezi občany Šídlovce měli silnou pozici komunisté se svými radikálními názory, jak vytvořit „spravedlivější“  společnost. Velmi na to doplatili místní zemědělci, kteří museli vstoupit do JZD.  A také veškeré obyvatelstvo původní Hrabové  tím, že se  narušil přirozený rozvoj obce.

Od té doby již uplynulo mnoho let a nastal čas, kdy je nezbytné  se zamyslet nad dalším vývojem Hrabové. Alternativ je několik:

1. Ponechat vše „při starém“. Pak by se asi příliš nezměnil život občanů na Šídlovci. Zástavba by zůstala beze změn, současná infrastruktura  (obchody,  zdravotní zařízení, školka, knihovna,  dvě restaurace atd.) bohatě dostačuje pro zde žijící občany, lidé jsou zde se svým bydlením i s okolím celkem  spokojeni. V jiné situaci jsou obyvatelé dřívější vesnické části. Vše potřebné (ordinace lékařů, lékárna, školka, knihovna) je na Šídlovci. V jižní části obce jsou  atraktivní nezastavěné plochy, které přímo vybízí k postupné zástavbě RD, takže dříve nebo později se „stará“ část Hrabové stane satelitním městečkem bez přirozeného centra. Vzhledem k růstu obyvatel  ve „staré“ Hrabové však dnešní „zázemí“ na Šídlovci přestane rostoucím potřebám  stačit.

2. Teoreticky vzato lze ze současné Hrabové vytvořit dvě obce . Tedy obec  s názvem „Šídlovec“ a obec s názvem „ Hrabová“. Buď jako městské obvody nebo jako samostatné obce.  A to vše na základě místního referenda. Detaily tohoto řešení  jsou popsány v příslušných paragrafech zákona o obcích. Ale těžko se v Hrabové najdou  politické síly, které by byly schopny toto radikální řešení realizovat.

3. Takže zbývá řešení  poslední, a to je cílevědomá snaha vytvořit  ze Šídlovce a ze „zbytku“ Hrabové obec jedinou, a to s centrem v okolí dnešní radnice.  V tomto centru budou postupně vybudovány všechny nezbytné objekty, jako je kulturní dům, školka s potřebnou kapacitou a vybavením, autobusová zastávka,  objekty poskytující nezbytné služby  občanům všech věkových kategorií,  zdravotní středisko podle parametrů 21. století atd.

 Za určitý problém považuji poznatek  mé dobré známé,  bydlící nedaleko  Šídlovce:  

Maminka malých dětí je ráno popadne,  pěšky zavede do nedaleké školky a  autobusem odjede do zaměstnání. Starším  lidem se nelíbí, že by museli k doktorovi a do lékárny jet autobusem“.

A to není názor pouze jedné osoby, ale pravděpodobně i  jiných  občanů Šídlovce.

O osudech Hrabové v dalších letech se rozhoduje již nyní. Konkrétně v letošním volebním roce, kdy budeme volit nové zastupitelstvo.  Budou v něm i zastupitelé ze Šídlovce, kteří  se budou muset rozhodnout pro některou z výše uvedených alternativ.  Zastupitelé ze zbytku Hrabové budou pravděpodobně preferovat alternativu č.3.

28.5.2018      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma