Navigace: Vladimír Slavík > Příští jednání zastupitelstva

Příští jednání zastupitelstva

 

Je svoláno na 23. 9. 2020  a lze počítat náročným jednáním a s významnými rozhodnutími. V poslední době se v Hrabové nakupilo mnoho problémů, které  je nutno řešit a hlavně vyřešit.

Pokud jde o stavbu nové školky, bude žádoucí podat informaci,  zda se již podařilo získat  finanční dotaci. Nadějné  zprávy  a informace byly panem starostou sděleny na minulém zastupitelstvu.

Předpokládám  i diskusi ke Strategickému plánu. Na posledním zastupitelstvu bylo přislíbeno, že aktuální verze bude zveřejněna na webu obce a od zastupitelů se očekávaly  připomínky. Mělo by následovat jejich vyhodnocení a zveřejnění případných změn nebo doplnění tohoto plánu.

Určitě by bylo zapotřebí diskutovat o nových Hrabovských listech. Předpokládám, že v nejbližších dnech začne fungovat nový šéfredaktor, který to nebude mít snadné. Nebylo by vhodné opět zřídit redakční radu? Existuje ve všech městských obvodech a má určitě své opodstatnění.

Je také načase se vážně zabývat veřejným rozhlasem. Pokud je potřebný, pak by se měl opravit a v dohledné době modernizovat. Pokud zastupitelstvo usoudí že je pro Hrabovou  zbytečný, pak by se měl zrušit.

Své řešení vyžaduje dlouholetý  a stále odkládaný  problém parkování na Šídlovci.  Na posledním zastupitelstvu byl vysloven návrh na zavedení rezidenčních karet. Zastupitel Balušek se nabídl, že si problematiku parkováni vezme na starost. Občany Šídlovce bude jistě zajímat návrh na konečné řešení.

Již také nastal čas zahájit debatu o tom, co bude na pozemku po mateřské školce na ul. V Huga. Půjde o závažné a nezvratné  rozhodnutí, na kterém by se měla shodnout většina občanů. A nebude to snadné.

Neřešeným a stále odkládaným problémem Hrabové je modernizace bytového fondu. Od p. Dolejšky se očekává, že předloží zastupitelstvu svou koncepci této modernizace včetně příslušných technických materiálů a časového harmonogramu. Není logické, aby na jedné straně rostla částka na bytovém fondu ( je tam již 11 mil. Kč! ) a na straně druhé existovala nespokojenost nájemníků a jejich oprávněné stížnosti na zastaralost bytových domů. 

Mimo uvedené existují v Hrabové i další problémy. Je to kanalizace, územní plán, stavba kulturáku, protihluková opatření u Šídlovce, zpoplatnění Místecké atd.

Na posledním jednání zastupitelstva v červnu chyběli tři zastupitelé (Gromnica, Pospěch, Skalský). Bylo by velmi potřebné aby zaříjového jednání se zúčastnili všichni. Doufám, že jsou si vědomi své zodpovědnosti.

2.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma