Navigace: Vladimír Slavík > Problém zápisů do obecní kroniky vyřešen!

Problém zápisů do obecní kroniky vyřešen!

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

V minulých dnech jsem psal v Hrabovských novinách o tom, že v našem městském obvodě se nepostupuje správně při  rozhodování o konečném textu ročních zápisů do kroniky.  V podstatě jde o výklad §3 zákona o obecních kronikách, kde je uvedeno, že o obsahu ročních zápisů „rozhoduje obec“. Napsal jsem, že ve většině obcí  tuto kontrolní činnost zajišťují svým usnesením Rady, což se v případě Hrabové prozatím neděje.

Na tento článek reagoval tajemník MOb  ing. Jan Socha takto:

„Nezazlívám Vám to, ale tentoktát se mýlíte. Dne 21. 7. 2016 jsem Vám odpověděl na Váš dotaz podle 106/99 Sb. mimo jiné:  jelikož bývalý starosta Mgr. Naď již není členem letopisecké komise, navrhnu na jednání RMOb, aby o obsahu zápisu do kroniky rozhodla RMOb svým usnesením.  Od 21. 7. 2016 proběhlo pouze jedno jednání RMOb, a to 3. 8. 2016. Již na něm jsem v  „různém“ tento problém zmínil. Rovněž starosta měl podobný námět od předsedy letopisecké komise  Mgr. Slepičky.  Byť to v usnesení  nenaleznete, bylo dohodnuto, že o obsahu zápisů do kroniky rozhodne Rada městského obvodu Ostrava – Hrabová. Starosta požádá předsedu letopisecké komise, aby podal finální verzi zápisu do kroniky za rok 2015, ev. za r. 2014. O něm pak rozhodne  RMOb. Myslím, že tímto je Váš podnět zodpovězen a vyřešen“.

Tímto sdělením pana tajemníka je v Hrabové  problém obecní  kroniky  vyřešen.  O obsahu kronikářských zápisů bude propříště rozhodovat svým usnesením rada.  Je to tak správné, pohled kronikáře a pohled  zastupitelů na význam jednotlivých událostí nemusí být totožný.  Pohled zastupitelů jakožto volených zástupců občanů by měl být rozhodující. A kronika, jak je často zdůrazňováno, má být zdrojem poučení  jak  pro současnou tak i pro  budoucí generaci. Rozumím tomu tak, že bychom se měli na straně jedné  poučit z chyb našich předků a na druhé straně maximálně využívat jejich zkušenosti.

13. 8. 2016     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma