Navigace: Vladimír Slavík > Problematická odpověď pana tajemníka

Problematická odpověď pana tajemníka

Míním tím odpověď na můj nedávný  dotaz, zaslaný na MOb Hrabová s využitím zákona č. 106/ 1999 Sb.  Šlo o špatně udržovanou polní cestu k Pilíkům ze strany od Mítrovic a svou otázku jsem formuloval takto:

„V červencových Hrabovských listech je na str. 4 seznam místních a účelových  komunikací, které vyžadují opravu. Proč v tom seznamu chybí komunikace, vedoucí k vodním nádržím Pilíky ze západní strany? V katastru nemovitostí je vedena  jako „ostatní komunikace“ a má parc. č. 2544/1.“

Zákon č. 106/1999 Sb.,ukládá, že odpovědí  se musí zveřejňovat na webových stránkách obce. Stalo se tak 19. 7. 2021 a odpověď na můj dotaz obdržela číslo 24.

Pan tajemník v ní píše, že návrh seznamu  komunikací, vyžadujících opravu,  vycházel z podnětů Komise výstavby, dopravy a ekologie a  z podnětů občanů. Opravu komunikace parc. č. 2544/1 nepožadovala ani tato komise, ani občané.   RMOb tento seznam proto bez dalšího doplnění předložila zastupitelstvu, které ho dne 16.6.2021 schválilo.

Uvedená  cesta je již delší dobu ve velmi špatném stavu, je plna děr a blátivých louží. Zasloužil se o to hlinitý povrch cesty a pneumatiky aut motoristů – rybářů. Není zde žádná dopravní značka, která by jízdu motorových vozidel po této cestě zakazovala.

Cesta je také používána chodci a  cyklisty. Často ji využívají i jezdci na koních z nedalekých farem.  Kladl jsem si otázku, kdo za havarijní stav této cesty nese zodpovědnost?

Každý odpoví, že majitel. Tím je město  Ostrava, který její správu  svěřil  MOb Hrabová.

Ve Statutu města Ostravy je v čl. 9 odst. 5 napsáno:

„Městské obvody jsou povinny udržovat na své náklady a ze svého rozpočtu i veřejně přístupné účelové komunikace včetně provádění údržby, změn a dopravního zařízení .“

Dále z čl. 23 (Doprava a silniční hospodářství)  Statutu města Ostravy  vyplývá, že městské obvody v přenesené působnosti vykonávají u těchto komunikací působnost silničního správního úřadu a mají právo vyloučit nebo omezit veřejný provoz, navrhnout umístění dopravních značek zakazujících provoz motorových vozidel, jízdních kol, koní apod. V pravomoci tohoto silničního úřadu je i podání návrhu na zrušení účelové komunikace.  Bohužel, náš stavební úřad těchto svých kompetencí nevyužívá, a tato komunikace, bez ohledu na její havarijní stav, je běžně používaná.

Podle pana tajemníka se s opravou této cesty neuvažuje hlavně proto, že to ani radní, ani zastupitelé  doposud nepožadovali. Domnívám se  že své povinnosti zde také  zanedbal  místní silniční správní úřad. A za jeho činnost je zodpovědný i tajemník městského obvodu.

Napadá mě následující řešení:  Stavební odbor může kdykoliv  navrhnout  zrušení této cesty  necesty, a to s odvoláním na její havarijní stav. Možná, že by se pak tato oprava uskutečnila velmi rychle. 

21. 7. 2021           V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma