Navigace: Vladimír Slavík > Problematické usnesení Kontrolního výboru

Problematické usnesení Kontrolního výboru

 

Tento výbor má kontrolovat dodržování všech usnesení, pro samosprávu závazných zákonů, a také nezávadnost veškeré další činnosti orgánů samosprávy, včetně té, která souvisí s hospodařením obce.

Existuje případ, kdy tomu tak v tomto funkčním období nebylo. Vznikl v půběhu stavby nové školky a diskutovalo se o něm i na zastupitelstvu dne 23.9. 2020.

 Šlo o vícepráce, které bylo nutno povést v důsledku špatné výměry plochy střechy a v důsledku chyby projektanta u projektu základů. 

Kontrolní výbor se tímto případem zabýval na svém zasedání 12. 2. 2021 a přijal následující usnesení (zkráceně):

„Kontrolní výbor se domnívá, že společnost Morys a. s. (zhotovitel stavby) neměla nárok na zaplacení ceny jakýchkoliv víceprací, které proběhly před uzavřením odpovídajícího dodatku ke Smlouvě o dílo (tj. dodatku č. 2 nebo 3)“.

Vůbec nechápu, proč zhotovitel neměl nárok na zaplacení těchto víceprací?  Vždyt je schválil investor i stavební dozor!

Dodatky byly schváleny i  RMOb, byly zveřejněny i v  Registru smluv.

V čem se dopustil (podle mého názoru) Kontrolní výbor chyby?

Příčinou těchto víceprací byly chyby v projektu. Projektant (firma DUPLEX s.r.o.) nebyl za své chyby nijak postižen. Kdo může posoudit míru jeho zavinění?  Asi nikdo z členů RMOb nebo z členů Kontrolního výboru. Přitom nezbytné vícepráce si vyžádaly poměrně  vysokou částku. Bylo proto vhodné tuto záležitost projednat s příslušným specialistou na stavební právo, což se, bohužel, nestalo. V tomto smyslu mělo být výše uvedené usnesení formulováno, ale nebylo.

Proč na to poukazuji až nyní? Protože jsem to dříve přehlédl. A také proto, abych místním politikům připomenul skutečnost, že na webových stránkách  obce se  dlohodobě uchovávají všechny důležité dokumenty. Proto by měli být i ve svých písemných vyjadřeních velmi obezřetni.

23. 8. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma