Navigace: Vladimír Slavík > Problematické výdaje z rozpočtu MOb Hrabová

Problematické výdaje z rozpočtu MOb Hrabová

 

I senioři platí daně, ze kterých je tvořena příjmová část obecních rozpočtů. Jsem jedním z těch, kteří si to uvědomují a pečlivě sledují, na co  jsou i mé  peníze používány.

Vhodné je pro tento účel sledovat výdaje na  Registru smluv. Našel jsem tam za dobu nyní končícího volebního období několik problematických položek. Konkrétně tyto:

Květen 2019: Spolku Zelená Hrabová bylo poskytnuto 40 tis. Kč na postavení plotu kolem průsakového kanálu v areálu Pilíky. Proč? Vždyť povinnost zabezpečit kanál proti pádu lidí a zvěře měl tehdejší správce této stavby, OKD. Proč to naši tehdejší radní (Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Orkáč, Skalský) nepožadovali po OKD?

Září 2019: U společnosti Optimont byla na požadavek  komise pro výstavbu, dopravu a ekologii objednána za 131 tis. Kč studie s názvem  Výstavba optické sítě na území Hrabové.  Po jejím dodání skončila v šuplíku u Ing. Faicové a nebyla nikdy použita.

Říjen 2019: U společnosti K – Geo byl objednán za 69 tis. Kč hydrogeologický posudek pro pozemky v okolí ul. K Pilíkům. Nebyl nikdy použit k praktickým účelům, konkrétně pro omezení stavební činnost v tomto prostoru. Pro ní jsou směrodatné platné územní studie. Posudek skončil v šuplíku u Ing. Faicové.

Říjen 2020: Ke smlouvě o dílo na stavbu MŠ byl schválen dodatek č. 2, kterým se zvyšují náklady na tuto stavbu o 1 117 tis. Kč. Příčiny byly v chybách projektu. Projektant (firma Duplex s.r.o.) nebyl za tyto chyby nijak postižen.

Září 2021:  U společnosti MDS –Ostrava byla za 1 475 tis. Kč objednána oprava Dubraviovy ulice, a to kamenivem, projitým asfaltovou emulzí. Proč opravu neprováděla firma Jankostav, která používá asfalt, zpevněný cementem? Vznikla by cesta s pevným a rovným povrchem, a  možná, že by se ušetřilo i na nákladech.

Listopad 2021:   U společnosti Marpo byl objednán za 157 tis. Kč stavebně-technický průzkum budovy MŠ na ul. V. Huga. Na jeho základě bylo rozhodnuto o nutnosti likvidace této budovy, a to pro narušení statiky. Nebyly však zkoumány příčiny poruch. Co když budova byla opravitelná? Tato  možnost byla navržena stavebně technickým průzkumem, provedeným firmou Idea Atelier v roce 2018. Skončil však v šuplíku u pana starosty.

Nejde sice o žádná významné pochybení, ale při větší péči o obecní finance se jim mohlo předejít. Radními od října 2018 byli  p. Trávníček,  p. Kopitzová, p. Dolejška, Ing. Orkáč a Ing. Skalský, v říjnu 2019 nahradili Ing. Orkáče a Ing. Skalského p. Kelnarová a p. Balušek.

7. 9. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma