Navigace: Vladimír Slavík > Problematika dotací z rozpočtu obce

Problematika dotací z rozpočtu obce

 

V posledních dnech jsem zaznamenal zvýšenou aktivitu některých občanů v souvislosti se zápisem z jednání naší letopisecké komise ze dne 23.2. 2018, kde je mimo jiné  napsáno, že tato komise bere na vědomí podnět místní  Římskokatolické  farnosti na udělení finančního daru pro potřeby zajištění  primiční mše svaté budoucího novokněze,  občana Hrabové Mgr. Jana Jurečky ve výši 20 000 Kč.

Doufám, že každý „gramotný“ občan ví, že jakákoliv komise je pouze poradním orgánem Rady obce a o ničem nerozhoduje. Platí to i pro komisi letopiseckou.  Pouze navrhuje a doporučuje a o těchto návrzích a doporučeních rozhodují další orgány obce, v konečné fázi  Zastupitelstvo.

 Souhlasím s tím, že problém uvedené  dotace by se měl projednávat  možná „kousek vedle“, tedy v komisi kulturní. Protože záležitosti náboženského charakteru jsou také  záležitostmi kultury našeho národa. Ale proč by se tyto záležitosti nemohly projednávat i v jiných komisích včetně komise letopisecké?  Jako přesvědčený demokrat podporuji všemožné aktivity občanů na všemožných postech v projednávání a zveřejńování  názorů na cokoliv.

 Pokud by tomu tak hypoteticky bylo a já byl členem kulturní komise, hlasoval bych pro udělení této dotace. Především proto, že zachování aktivit  církve považuji za velmi významné pro další existenci naší civilizace. A ještě k tomu se v tom angažuje místní občan Jan Jurečka. Možná budoucí farář v  Hrabové.

Ale vracím se k podstatě řešeného problému. Po důkladném prostudování  Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu MOb Hrabová zjišťuji, že tento dokument je vypracován velmi zodpovědně a srozumitelně  a případným zájemcům o dotace poskytuje návod, jak v této záležitosti postupovat.  Pouhý návrh ještě neznamená, že bude akceptován.  

Závěr:  Současnou „aktivitu“ některých občanů v oblasti dotací považuji za účelovou  a zbytečnou.  Vždyť je tolik  jiných aktuálních problémů, které stojí za naši pozornost. Příkladě plán na budoucí „srdce“ Hrabové, hospodárné využívání financí z našeho rozpočtu a především problém zvýšení zájmu občanů Hrabové o věci veřejné. O stutečné problémy a ne o různé "prkotiny".  Problematiku dotací z obecního rozpočtu považuji v současné době  za zcela okrajovou oblast. Systém udělování dotací funguje dobře a není žádný důvod ho měnit.

5.3.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma