Navigace: Vladimír Slavík > Problematika radničních periodik

Problematika radničních periodik

 

Výše uvedené pojmenování místních časopisů  je celkem výstižné a běžně se používá  v odborné literatuře a v  příslušných legislativních předpisech.  Také v nedávno novelizovaném tiskovém zákoně. Ten zpřesňuje některé povinnosti vydavatele a zajišťuje opozičním zastupitelům právo zveřejňovat jejich příspěvky.

I když v zákoně o obcích není stanovena povinnost vydávat místní časopisy, většina obcí  tak činí.  Důvody toho jsou zřejmé.  Tento mediální prostředek informuje občany o činnosti zastupitelských orgánů a o různých místních událostech. Většina občanů je nehází do koše, ale pozorně si je přečte. 

Místním časopisům věnují pozornost i odborníci, kteří se touto problematikou zabývají profesionálně. Na internetu je k dispozici „Manuál pro dobré radniční   periodikum“ autorů M. Kameníka a O. Kužílka.  Tento manuál by si měli povinně prostudovat všichni zastupitelé Hrabové a především budoucí šéfredaktor HL pan Ing. Dvořák.

Současný aktuální problém HL  je následující: Zřídit nebo nezřídit redakční radu? Všichni odborníci, kteří se touto problematikou zabývají to doporučují, a to většinou ve formě výboru. Tedy orgánu, který zřizuje ne Rada, ale Zastupitelstvo. Důvody není nutno podrobně rozebírat.

Není důležitý  název  ( redakční rada,   redakční výbor, mediální výbor, mediální rada, výbor pro média a komunikaci atd.). Důležité je, aby to byl orgán zastupitelstva.

Mediální odborníci dodoručují, aby tento orgán byl tvořen z jedné poloviny zastupiteli a z druhé poloviny  občany, kteří mají veřejnou autoritu a také  potřebné odborné znalosti. Tedy  vystudovaným novinářům, pedagogům, filosofům, historikům a pod. Tito existují v každé větší obci a určitě  i v Hrabové.

 Dále se doporučuje, aby se dbalo na oddělení funkce redakční rady od funkce redaktora. Redakční rada určuje celkovou koncepci časopisu, současné a budoucí úkoly, a také  frekvenci vycházení. Jestli je potřebný měsíčník nebo stačí občasník.  Mimo to redakční rada pravidelně hodnotí obsah jednotlivých čísel a ohlasy čtenářů.  Redakční rada se nezabývá a neschvaluje jednotlivé příspěvky autorů, to není jejím posláním.  Za to zodpovídá redaktor. Ten je zodpovědný i za dodržování všech ustanovení tiskového zákona. 

Podle těchto mediálních odborníků může být redaktorem místního časopisu zastupitel s patřičnými schopnostmi, úředník místního úřadu nebo občan, který má pro tuto činnost odborné a další předpoklady.

Závěrečná poznámka: K napsání tohoto článku mě přiměl  následující vzkaz na mou adresu od  pana R.G. mladšího ze skupiny  FB  Ostrava – Hrabová v diskusi o budoucích Hrabovských listech: „Netřeba umělé komise,  svůj tým si vytvoří šéfredaktor“.

 Rosťo  Gromnico  mladší, mediální problematika je poměrně složitá záležitost. Neúspěch té naší mediální komise z roku 2017 nemůže být důvodem  pro její zavržení „na věčné časy". Tyto komise existují ve většině obcí a asi mají své opodstatnění. Jinak by nebyly zřizovány. Závidím ti tvou schopnost s obdivuhodnou lehkostí  činit závěry i v poměrmě složitých záležitostech. Já to neumím.

11.9.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma