Navigace: Vladimír Slavík > Problémy s novou školkou

Problémy s novou školkou

 

V denním tisku byla dne 7.9. 2021 zveřejněna tato zpráva (zkráceně):  

V srpnu byla slavnostně otevřena Mateřská škola Klubíčko v Ostravě-Hrabové. Budova má velké otevřené prostory. Projektanti použili panoramatická okna, která třídy přirozeně osvětlují a zároveň dávají učitelkám a  ostatnímu personálu možnost lepšího dohledu nad dětmi. Celá budova je vybavena moderním nábytkem a přizpůsobena současným architektonickým trendům, a to nejen ve třídách, ale také v administrativní části budovy. Celkové náklady na stavbu činily necelých 73 mil. Kč, z toho město Ostrava poskytlo finanční podporu ve výši 25 mil. Kč.

Další informaci o této stavbě přinesly Hrabovské listy č. 10/2022. Článek má název „Naše školka je stavbou roku v Moravskoslezském kraji“ a mimo jiné se v něm uvádí:

Stavba získala hlavní cenu za rok 2021 v 16. ročníku této soutěže v kategorii „Stavby občanské vybavenosti“. Jednotlivé stavby jsou posuzovány zejména podle architektury, kvality stavebních prací a  energetické úspornosti.

Překvapily mne  proto  zprávy o nedostatečném větráním prostor určených pro děti, takže prostředí ve školce je údajně nedýchatelné až nezdravé. Dovybavení školky vzduchotechnikou je jedna ze současných priorit, která vyjde téměř na 4 mil. Kč.  Konkrétní informace o přípravách instalace  vzduchotechniky jsou na webu Hrabova.info, nástěnka TRELLO  ze dne 12.4. 2023.

 Na základě těchto zpráv jsem si položil následující otázku: Proč nebyla vzduchotechnika součástí kompletní projektové dokumentace pro stavbu školky? K té se vyjadřovali i odborníci z Krajské hygienické stanice a souhlasili s přirozeným větráním otevíratelnými nadsvětlíky a dveřmi. Jednal nyní někdo s KHS o tomto problému? Finanční prostředky, které si vyžádá dodatečná montáž vzduchotechniky, mohly být součástí rozpočtu na tuto stavbu, a zaplaceny v roce 2021.

Vždyť nám všem záleží na tom, aby pobyt dětí v tomto zařízení byl bez jakýchkoliv problémů. A také na hospodárném čerpání finančních prostředků z obecního rozpočtu.

25. 5. 2023    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma