Navigace: Vladimír Slavík > Problémy státního podniku Diamo

Problémy státního podniku Diamo

 

V povinnostech  s. p. Diamo se sídlem ve Stráži pod Ralskem je především zahlazování následků dřívější hornické činnosti na celém území ČR. Mezi odštěpnými závody je i závod Odra se sídlem v Ostravě -  Vítkovicích. Ten má „na starosti“ i důlní pole bývalého Dolu Paskov včetně vodního hospodářství bývalé úpravny uhlí Dolu Paskov (Pilíky) a zodpovídá i za funkčnost tzv. odlehčovacího kanálu Ščučí. Mimo závod Odra působí v MS kraji ještě závod HBZS (Báňská záchranná služba) v Ostravě -  Radvanicích  a závod Darkov (technická likvidace dolů) se sídlem v Karviné.

Na webových stránkách tohoto státního podniku je i množství informací o jeho úspěších i neúspěších. Mezi neúspěchy je i popis nedávno odhalených nezákonných manipulací s toxickými odpady na pozemku bývalého uhelného odvalu v Ostravě – Heřmanicích.  Je zde i stručná zpráva o březnové návštěvě ministra financí Zbyňka Staňury ve Stráži pod Ralskem, který s ředitelem Ing. Kašparem projednával činnost podniku a financování v letošním roce.

Náhodou jsem na iROZHLASE.cz dne 7. února zaznamenal zprávu, že státní podnik Diamo připravuje reorganizaci s cílem snížení nákladů a zvýšení efektivity činnosti podniku. Propouštění zaměstnanců postihne všechny závody, rozpočet podniku na letošní rok stále není jasný.

O chystané reorganizaci informoval ředitel státního podniku Diamo Ing. Ludvík Kašpar veřejnost  i prostřednictvím únorového podnikového časopisu.  Pokud jde o severní Moravu, tak dosavadní čtyři závody se mají spojit do jednoho. Jeho řízením  byl pověřen Ing. Rostislav Dudáš s úkolem navrhnout  novou organizační strukturu a personální obsazení nově vytvořeného závodu.

Poznámka HN:  Doufejme, že tato reorganizace příliš neovlivní realizaci akcí, připravovaných s.p. Diamo na jižním konci Hrabové. Konkrétně napojení vodních nádrží  Pilík 4 a 5  na Lesní potok a přestavbu „Odlehčovacího kanálu Ščučí“.

Středa, 16. dubna 2024       V.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma