Navigace: Vladimír Slavík > Proč musíme platit tolik peněz na provoz našeho úřadu?

Proč musíme platit tolik peněz na provoz našeho úřadu?

To je otázka č.1, kterou připravuji pro pana starostu na páteční besedu s občany s názvem  „Výhledy pro Hrabovou“.

Podle všeho se tam bude projednávat také budoucí  výstavba různých veřejně prospěšných staveb, jako je nová školka, kulturní sál, možná i multifunkční sportovní hala a další potřebné objekty.

Pro všechny tyto aktivity budou zapotřebí peníze, a to hodně  peněz. Pozorný čtenář Hrabovských listů možná zaznamenal, jak řešili obecní výdaje naši předci. Je o tom zmínka v článku HL č.1/2018 od  archiváře pana Antonína Barcucha. Byl na to jednoduchý recept: rozpočtové schodky byly hrazeny všemi občany obce zvýšením mistních  daní. To by se dnešní generaci asi nelíbilo.

Nynější systém financování obcí je založen na principu různých dotací. Těchto „dotačních“ peněz je poměrně hodně, ale musí se s nimi dobře hospodařit. Obávám se že to ještě neumíme.

Konkrétně k významné položce výdajové části rozpočtu, k § 6171 – činnost místní správy.  Je tam částka 9 285 tis. Kč, což je 22% c celkových běžných výdajů.

Největší položkou jsou zde mzdy úředníků a související náklady.  Logicky, čím více úředníků, tím vyšší náklady. O jejich počtu rozhoduje v konečné fázi zastupitelstvo. V zápisech z jednání zastupitelstva jsem nenašel žádné výhrady k současnému stavu úředníků a k celkovým nákladům na provoz úřadu. Ani v zápisech z jednání finanční a kontrolní komise. Takže po stránce formální  je vše v nejlepším pořádku.

Ale musím zde položit následující otázku: proč je provoz místních úřadů ve srovnatelných obcích podstatně levnější ?

Mezi  ostravskými  městskými  obvody jsou pouze dvě srovnatelné obce: Polanka nad Odrou (5000 obyvatel) a Stará Bělá (4000 obyvatel ). V té první plánují na letošní rok pro místní správu 7 613 tis. Kč, v té druhé pouze 4 700 tis. Kč.  Doufám, že pan starosta vysvětlí  na uvedené besedě  příčiny těchto rozdílů.

Hypoteticky: kdyby se podařili v Hrabové snížit tento  výdaj  cca na přijatelných 7,3 mil. Kč, zůstalo  by na investice každoročně navíc  2 mil. Kč, což je dost peněz.  Je to zajímavé téma pro volební programy místních politických stran v  letošních komunálních volbách. 

15. 1. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma