Navigace: Vladimír Slavík > Proč naši radní neberou svou komisi vážně?

Proč naši radní neberou svou komisi vážně?

 

Těmi radními jsou  Trávníček, Kopitzová, Dolejška, Balušek a Kelnerová, tou komisí je komise pro výstavbu, dopravu a ekologii, momentálně ve složení  Skalský, Rundt, Holiš, Krejčíček, Batelková a Dvořák.

V posledním zápise z této komise  z 9. 3. 2022 je i bod „Projednat na radě“.  Jde o čtyři záležitosti, jejichž řešení je mimo možnosti komise.

Konkrétně:

a) Přechod pro chodce  u vstupu do areálu TJ Sokol Hrabová. Komise doporučuje radě objednat vypracování dopravně technické studie pro tento areál s cílem vyřešit bezpečný přechod chodců přes Paskovskou ulici.

b) Účast člena komise při realizacích schválených doporučení. Konkrétně jde o účast člena komise při opravách MK, a to na začátku opravy, v průběhu opravy a  při přejímce.

c) Veřejné osvětlení na Šídlovecké ulici v úseku Obchodní – podchod pod Místeckou.  Komise doporučuje vyřešit nedostatečné osvětlení  v těchto místech.

d) EIA č. OV9187. Komise doporučuje radě požádat DIAMO, s. p.  o zpracování odborných posudků s odkazem na Závazné stanovisko MŽP z května 2018.

RMOb se od té doby sešla třikrát, ale uvedené body na programu nebyly.

Vzniká otázka, proč radní neberou svou poradní komisi vážně? Doufám, že se na to zeptá na příštím zasedání zastupitelstva  pana starosty  její  předseda  ing.  Skalský.

2. 5. 2022      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem