Navigace: Vladimír Slavík > Procházky Ostravou

Procházky Ostravou

Mgr. Petr  Lexa  Přendík,  kronikář MOb Ostrava- Jih,  vydal  v těchto dnech novou knížku s názvem „Procházky Ostravou“.  Je to již jeho čtvrtá kniha, popisující minulost a současnost některých  ostravských obcí.

V té nejnovější se zaměřil na  Svinov, Proskovice,  Zábřeh nad Odrou a Novou Ves. Navíc přidal kapitolu o Jubilejní kolonii v Hrabůvce a o Moravskoostravských  kavárnách.

Před vlastním textem je vždy uvedena přehledná  mapa dané obce s číselným označením jednotlivých objektů, které jsou následně popsány. Je uvedena  historie jejich vzniku a další různé zajímavosti včetně popisu současného stavu.

Kniha může dobře posloužit především turistům, kteří by měli zájem uvedené památky navštívit.  A určitě nebudou litovat.  Je možné, že i  mnoho  občanů Hrabové  bude překvapeno,  jaké zajímavosti  jsou na místech, jen pár kilometrů vzdálených od  jejich bydliště.

Využiji této příležitosti k tomu, abych napsal několik informací o Petru Přendíkovi. Narodil se v roce 1991 v Hrabůvce, tamtéž  absolvoval gymnázium a následně Filozofickou fakultu Ostravské univerzity  – obor český jazyk  a literatura + historie.

Kronikářem obvodu Ostrava – Jih je na plný úvazek, v rámci této funkce se věnuje i přednáškové činnosti , často publikuje v radničním periodiku  městského obvodu Ostrava – Jih  „Jižní listy“, podílí se na přípravě výstav z historie obvodu a moderuje různé vzdělávací akce.  Mimo to je předsedou Klubu českých velocipedistů v Hrabůvce, členem okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu a spolku Pestré vrstvy.  V projektu Ostravské  pěšiny  provádí od roku 2020 zájemce o historii jednotlivých částí Ostravy.

Volný čas věnuje aktivní cyklistice, renovaci historických předmětů a organizováním společenských akcí.  Zajímá se také o český kubismus.

 Jeho příspěvky o minulosti  staré i nové zástavby Hrabůvky, Zábřehu, Výškovic  najdeme v každém čísle  měsíčníku  „Jižní listy“. A jsou to příspěvky velmi zajímavé.  

V červnu 2021 vyjde nejnovější kniha  Petra Lexy  Přendíka  s názvem „Sto let zahradní vilové čtvrti v Ostravě – Zábřehu.“   Obsahuje popis vzniku a  rozvoj  této malebné části města Ostravy.

31.5.2021       V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma