Navigace: Vladimír Slavík > Projednávání Závěrečného účtu obce

Projednávání Závěrečného účtu obce

Rychlost.cz - poptávka připojení

Snažil jsem se nalézt odpověď na otázku, proč občané Hrabové nevyužívají svého práva, daného zákonem o obcích, „vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce“.  Tak je to uvedeno v § 16, odst. 2, písm. d) zákona o obcích.

Proč „ve stanovené lhůtě“? Zřejmě proto, aby bylo možno podané připomínky projednat v příslušných  orgánech (rada obce, finanční a kontrolní výbor zastupitelstva) ještě před zasedáním zastupitelstva, které bude návrh Závěrečného účtu schvalovat.

Setkal sem se i s následujícím vysvětlením nezájmu občanů „o věci veřejné“:  V zastupitelské demokracii občané svěřují svým zastupitelům většinu činnosti, spojených s řízením obce, včetně sestavování rozpočtů a kontroly závěrečných účtů. Veřejným záležitostem věnují minimální pozornost a svůj volný čas věnují rodině a svým koníčkům.

Ale přesto by bylo vhodné uvedený zákon vedením obce respektovat, a to i v detailech. Za tento „detail“ považuji v textu § 16, odst. 2, písm. d) zákona o obcích slova ve stanovené lhůtě.

Oznámení o projednávání závěrečného účtu za rok 2023 bylo zveřejněno na Úřední desce dne 17. 5. 2024 tímto textem: „Sdělení ke zveřejnění Návrhu Závěrečného účtu SMO-MOb Hrabová za rok 2023“.

Ani ve „Sdělení“, ani jinde není stanovena lhůta, do které mohou občané Hrabové písemně podávat své připomínky k závěrečnému účtu za rok 2023.

Možná, že by se tím nic nezměnilo, k závěrečnému účtu by opět nebyly podány z řad občanů, stejně jako v minulých letech, žádné připomínky. Ale zákon o obcích by byl naplněn beze zbytku. 

Poznámka na závěr: Možná, že má připomínka je nadbytečná, a touto záležitostí se již zabývá Kontrolní výbor zastupitelstva.

Úterý 21. května 2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma