Navigace: Vladimír Slavík > Protektorát Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava

Byl vyhlášen před 84 lety, dne 16. března 1939, kdy okupační vojska nacistického Německa začala obsazovat území již bývalého Československa.

O těchto událostech  z března 1939 informuje tehdejší kronikář učitel Zdeněk Oliva v Pamětní knize Hrabové II. díl takto:

15.3.: Od 6. hodiny ráno začalo obsazování České republiky německým vojskem. Hrabovou pochodovala pěší vojska i děla směrem k Místku. Pochod trval odpoledne celé 2 hodiny.

16.3.: Motorizované oddíly německého vojska projížděly Hrabovou od 20 do 21 hodiny. Dle rozhodnutí říšského kancléře Adolfa Hitlera a dle jeho prohlášení na Pražském hradě stávají se Čechy a Morava autonomním protektorátem Říše Německé.

17.3.: Na poště a na četnické stanici zavlál poprvé prapor s hákovým křížem. Bylo nařízeno odstraniti z obecní pošty, z obecního  úřadu a ze všech veřejných místností obrazy presidenta Masaryka, Beneše, legionářů a státní znaky. Dle tohoto nařízení byly odstraněny z obecního úřadu reliefy Masaryka, Beneše, Štefánika i s obrazem Stromu svobody s legionáři.

19.3.: vrátili se domů nováčci, kteří nastoupili vojenskou službu 1.3. 1939. Další odvody byly odvolány.

21.3.: Utvořena byla jednotná politická organizace „Národní souručenství“ z rozpuštěných politických stran Národní jednoty a Národní strany práce.  Prezident protektorátu dr. Emil Hácha jmenoval Výbor Národního souručenství.

23.4.: Konal se nábor členstva do Národního souručenství. Zápis prováděli v obou školních budovách učitelé a četníci. Celkem se přihlásilo 945 mužů, tedy více, než bylo ve voličských seznamech. Hlásili se totiž i četníci a občané nově se do Hrabové přistěhovavší.

1.5.: Dělnické průvody a tábory se nekonaly. Byly povoleny jen taneční zábavy v místnostech.

16. 3. 2023     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma