Navigace: Vladimír Slavík > Publikace Historie obce Hrabová: Hrabovský básník Vilém Závada (14)

Publikace Historie obce Hrabová: Hrabovský básník Vilém Závada (14)

 

Když Martin Slepička připravoval svou publikaci, požádal mě o napsání kapitoly o Vilému Závadovi. Zřejmě proto, že jsem o něm zveřejnil několik článků v Hrabovských novinách a projevil určité znalosti o životě a díle našeho slavného rodáka.

Pochopitelně jsem to odmítl s tím, že tuto kapitolu musí napsat mnohem erudovanější autor. A tím se stala  Doc. Iva Málková Ph.Dr., významná vědkyně v oboru české literatury 20. století se zaměřením na literaturu. Působí na Katedře české literatury a literární vědy Filosofické fakulty Ostravské univerzity a soudím, že Vilém Závada (a možná ještě František Hrubín)  jsou básníci, kteří ji nejvíce oslovili a rozhodla se jejich tvorbu  přiblížit všem, kteří o to mají zájem.

Po přečtení příspěvku Ivy Málkové v knize editora Martina Slepičky Historie obce Hrabová  musím  sdělit čtenářům Hrabovských novin, že tato kapitola je tím nejlepším, tím nejobjektivnějším a tím nezvýstižnějším, co doposud bylo o našem rodákovi napsáno. A to jak o jeho životních osudech, o jeho vztahu k Hrabové, tak také o kvalitě jeho literární tvorby.

Na tomto místě musím připomenout nedávnou událost, která mě velmi zaskočila. Dne 29.11.2017 napsal na  web Hrabova.info místní zastupitel P.N. následující věty:

„Promiňte, ale co vlastně pan či soudruh Závada dokázal? Píše se o něm někde? Kdo ho a jeho tvorbu v Hrabové zná? Promiňte, ale vytváří se zde Hrabovský rodák, velikán, bez významu. Zná snad někdo alespoň jednu báseň Viléma Závady dle názvu či textu? Těm co ano se omlouvám, ale jeho přínos a význam pro Hrabovou je minimální“.

V tomto příspěvku uvedeného zastupitele mě především  zaujala  jeho „kostrbatá“ čeština . Asi na  základní škole neměl  z jazyka českého příliš dobré známky.  Pak ale také  ta arogance!  Když já neznám  Závadu, tak je to zcela bezvýznamná osoba.   Zároveň  se uvedenému zastupiteli za svá příkrá slova omlouvám, neboť si ho  vážím jako významnou a zasloužilou osobnost v oblasti  místního sportu, ale neměl by se „plést“ do záležitostí, kterým nerozumí.

Na závěr: Za několik dnů se koná  díky aktivitám naší letopisecké komise přednáška Ivy Málkové na téma „Kdo byl Vilém Závada“.  Doufám, že bude hojně navštívena a přítomní  se dozví  vše podstatné  o našem rodákovi. Vždyť žádného významnějšího nemáme, tak si ho važme.

19.2.2018  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma