Navigace: Vladimír Slavík > Publikace Historie obce Hrabová: Významní rodáci a osobnosti (15)

Publikace Historie obce Hrabová: Významní rodáci a osobnosti (15)

 

Tohoto tématu se uchopil editor knihy Martin Slepička a označil za nejvýznačnější osobnosti 15 zdejších rodáků, a to v období  od nejstarších dob až do současnosti.

V hrabovské kronice  svého času zveřejnil kronikář Zdeněk Oliva jména a stručné životní příběhy všech místních rodáků, kterým bylo umožněno jak svým nadáním tak i obětavostí  rodičů vystudovat různé školy a někteří z nich  se stali ve své době významnými občany nejenom doma,  ale i v širokém okolí. 

Proto si dovolím k již uvedeným patnácti  přidat ještě několik dalších jmen. Většinou se narodili na konci 19. století a aktivně působili v době první republiky.

MUDr. Josef Adámek, syn rolníka z gruntu č.p.53. Za 1.sv. války byl vojenským lékařem, po válce působil jako obvodní lékař s působnosti i pro Hrabovou. Byl  znám jako výborný doktor v celém širokém okolí.

Ing. Josef Nováček, syn rolníka z č.p.12. Pracoval v báňském průmyslu na různých místech ČSR.

František Laník, ředitel Živnobanky. Syn dělníka, v době 1.sv.války byl legionářem v Rusku v  hodnosti kapitána. Od r. 1920 působil ve významné Legiobance v Praze, nakonec ve funkci ředitele.

MUDr. Vojtěch Bartoník, syn místního učitele F. Bartoníka. Pracoval mnoho let jako primář v hornické závodní nemocnici v Orlové.

Gabriel Olšanská, dcera dělníka z č.p. 71. Po maturitě vstoupila do řeholního řádu ve Vídni a působila na různých místech jako řeholní učitelka.

Ing. Miroslav Němec, syn místního učitele. Byl lesním inženýrem a působil zejména na Slovensku.

JUDr. Václav Pastor, soudce. Syn horníka z č.p. 86, gymnasium studoval jako privatista při svém zaměstnání  horníka. Působil u okolních soudů, jak u okresních tak i u soudu krajského.

Dr.ing. Adolf Jurák, důlní inženýr. Své mládí prožil v Hrabové u svého dědečka, stolaře Kulschvera. Působil na různých místech v důlním průmyslu  ČSR.

Božena Němcová, učitelka. Dcera místního učitele, po vystudování učila na zdejší škole.

Dr. Ing. Ludvík Olšanský. Syn dělníka z č.p. 71. Působil na různých místech ČSR, převážně v plynárenském průmyslu.

Eduard Golka, profesor.  Syn horníka z č.p. 142, gymnasium vystudoval dálkově při své práci horníka. Zmiňuje se o něm ve svých pamětech Vilém Závada, který se věnoval jeho přípravě na gymnasiální studia. Později působil Eduard Golka jako profesor na gymnasiu v Uherském Hradišti.

Tento výčet několika jmen jsem uvedl jako důkaz toho, že místní populace se vždy chovala velmi zodpovědně, a to především ke svým dětem. Vždyť umožnění vyššího vzdělání si v dřívějších dobách vyžádalo mimořádnou oběť rodičů. Doufejme, že tomu tak je i nyní. V dnešní době nejde převážně o oběť finanční, ale časovou.

Na závěr si dovolím ze svého pohledu zveřejnit jméno našeho předka, kterého si nejvíce vážím.

Je to nadučitel  a organizátor zdejšího veřejného života František Bartoník (1860-1929). A to pro jeho zásluhy o povznesení zdejšího školství, pro jeho neobyčejně rozsáhlou veřejnou činnost a v neposlední řadě proto, že umožnil všem svým potomkům na svou dobu výborné vzdělání. Hrabovský nadučitel  František Bartoník by si určitě zasloužil větší popularitu a možná i výrazné  ocenění.  Vždyť již ve své době byl vážen v širokém okolí a měl přízvisko „ Ostravský Komenský“ .

26.2.2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma