Navigace: Vladimír Slavík > Publikace Historie obce Hrabová: Obecní symboly a pečetidla (16)

Publikace Historie obce Hrabová: Obecní symboly a pečetidla (16)

 

I tyto záležitostí patří k historii i současnosti Hrabové.  Napsal o nich pro publikaci Historie obce Hrabová  krátké pojednání PhDr. Karel Müller, ředitel  Zemského archivu v Opavě a člen podvýboru pro heraldiku v PS Parlamentu České republiky. Tedy osobnost nadmíru povolaná.

I v této zdánlivě okrajové oblasti je několik zajímavostí, o kterých se zmíním. Především důvod, proč tyto symboly a pečetidla vznikala i ve venkovském prostředí.  Jak obvykle, byl vyvolán  praktickými  potřebami své doby. Následkem rostoucí  byrokracie během josefínských reforem  bylo nutno stvrzovat  pro berní potřeby rozsah poddanského  majetku a i jiných údajů.  A nezbytným se stalo „úřední“ potvrzení těchto údajů.

Otisk nejstaršího pečetidla do pečetního vosku oranžové barvy se zachoval na elaborátu o  výnosech zdejších  pozemků z roku 1820. Je na něm zobrazení patronky hrabovského kostela, světice sv. Kateřiny s německým nápisem, obsahující i název obce Velká Hrabová. Pečetidlo se bohužel nezachovalo.

Ve sbírkách  Archivu města Ostravy je mosazné  pečetidlo Hrabové z roku 1865. Opět je na něm sv. Kateřina, tentokrát již s českým nápisem Obec Welka  Hrabowa.

 Pečetidla byla časem nahrazena razítky. U  obecního razítka z roku 1903 je již název  obce  „Hrabová u Vítkovic“ . Postavu sv. Kateřiny vystřídaly postavy sv. Cyrila a Metoděje. O příčinách této změny můžeme pouze spekulovat. Po obvodu je nápis  „Starostenský úřad obce Hrabové u Vítkovic“. Později se nápis na razítku změnil na „Starostenský úřad obce Hrabová“ a razítko se používalo až do roku 1941, kdy byla Hrabová připojena k Ostravě.  V poválečných letech se již používala výhradně razítka nápisová.

Dalším významným atributem obcí je městský znak. Ten náš pochází z roku 1994 a měj také zajímavý vývoj. Zpočátku byla v horní části znaku pouze silueta věže našeho kostelíka, v roce 2005 byla nahrazena schematickou kresbou celého kostela s různými stavebními detaily. Včetně malé věžičky nad hlavním oltářem, zvané sanktusník.  Ve spodní části znaku je v modrém poli polovina nožového kola zlaté barvy.

Málo je známo, že Hrabová má od roku 1994 i vlastní vlajku, na které se v  modrém poli nachází žluté nožové kolo. K praktickému použití této vlajky při  prezentaci obce na veřejnosti však doposud nedošlo.

 Grafické provedení městského znaku i městské vlajky musely být chváleny příslušnými  orgány města a bez jejich souhlasu nesmí být měněny.

2.3.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma