Navigace: Vladimír Slavík > Publikace Historie obce Hrabová: Ze spolkového života Hrabové (13)

Publikace Historie obce Hrabová: Ze spolkového života Hrabové (13)

Spolkový život Hrabové na sklonku 19. století a v první polovině století dvacátého  je obdobím,  které může být příkladem  a inspirací i pro současnou  generaci.

Je  skutečností, že těmto aktivitám se tehdy  věnovalo velké množství občanů a věnovali tomu velmi mnoho úsilí a času. Pravděpodobně si naši předci  uvědomovali, že dobře řízená obec  je důležitá pro jejich spokojený život. A  tehdejší spolky měly na řízení obce mnohem větší vliv než dnes. 

Sbor dobrovolných hasičů: Tento spolek má dlouholetou tradici, byl založen již v roce 1896, a to tehdejšími vrcholnými představiteli obce. Při studiu dějin tohoto spolku si nelze nevšimnout následující skutečnosti:  vždy v minulosti patřil mezi nejvýznamnější spolky, které ovlivňovaly veškeré dění v Hrabové.  Tím nechci z žádném případě snižovat současnou úroveň činnosti  Sboru dobrovolných hasičů, stačí si přečíst příslušné webové stránky. Pouze mi vadí, že nemají v současném  zastupitelstvu svého představitele, který by i  zde reprezentoval tuto významnou organizaci . Snad  se tak stane v příštím zastupitelstvu.

Tělovýchovná jednota Sokol Hrabová: I ta současná velmi důstojně navazuje na dřívější tradice. Podle mého hodnocení je naše tělovýchova na vysoké  úrovni a to  i díky finanční podpoře obce. Ne všude  je tato podpora tak velkorysá. Ale jsou to peníze velmi účelně vynaložené.

Další různé organizace:  Situace minulých období, kdy existovaly i jiné organizace ( DTJ, Orel. Omladina, Velocipedisté, Pěstitelé drobného domácího zvířectva, včelaři  atd.) je zcela odlišná od té dnešní.  Již nejsou mezi námi občané,  kteří by se věnovali těmto „koníčkům“ .  S výjimkou velocipedistů a chovatelů králíků. Velíce bych ocenil vznik místní organizace včelařů, sportovních rybářů  a podobných dalších. Ale taková je doba, většina mladých má své speciální priority, mezi které nepatří zájem o   uvedené aktivity včetně zájmu o veřejné záležitosti obce.

Na závěr si přihřeji i „svou polívčičku“, a to zprávu o  Klubu  přátel Hrabové (KPH).  Scházíme se každý čtvrtek v restauraci Ve Dvoře a diskutujeme o všem možném. Na posledním  zasedání i o budoucnosti oblasti Pilíků a také o případném  zastupování  našeho klubu v příštím zastupitelstvu Hrabové, které bude voleno v listopadu letošního roku. Zájemci o členství v našem  klubu jsou stále vítáni. 

17.2.2018   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma