Navigace: Vladimír Slavík > Radní z Kvítka

Radní z Kvítka

 

Kdybych měl známkovat výsledky práce našich radních za uplynulých šest měsíců, tak „jedničku“ by dostala paní Věrka Kročková, a to za plány v oblasti „zeleně“, kterou má tato radní ve své gesci.  Píše  o tom v článku v květnových Hrabovských listech toto :

 „V rámci zeleně máme momentálně rozjednáno pár projektů. Pokračuje obnova zeleně na Šídlovci, o tento projekt se zasloužila ještě bývalá samospráva, my se snažíme jej zdárně dotáhnout do konce. Letos by se mělo začít se studií mokřadního lesoparku, který vyroste vedle workoutového hřiště. Neměly by v něm chybět např. i herní prvky pro děti. Co se týče budoucích vizí, v rámci projektu, na kterém momentálně pracujeme, by mělo dojít k postupnému osazení a zkrášlení stezky až na Pilíky“.

Pokud se tyto plány podaří realizovat, tak se v Hrabové posunume významným způsobem dopředu ve vybavenosti obce (mokřadní lesopark) a ve zlepšení estetiky a životního prostředí (výsadba stromů kolem cyklostezky až na Pilíky).

O mokřadním lesoparku mám následující představu: Z dnešního neudržovaného lesa o výměře 1,5 ha se odstraní nemocné a neperspektivní stromy a keře, u zbylých stromů se provede ořez suchých větví, parková úprava lesa s instalací laviček, odpočinkových míst a herních atrakcí pro děti.  Využije se i mokřad, který je součástí tohoto prostoru, ten se eventuálně upraví na lesní jezírko.  Předpokládám, že zájem o pobyt v tomto lesoparku budou mít maminky s malými dětmi, senioři z blízké Rezidence Hrabová, a možná i návštěvníci workoutového hřiště po ukončení náročných cvičení.

O výsadbě stromů kolem cyklostezky až na Pilíky mám následující představu: Spočítal jsem si, že kolem cyklostezky, vedoucí po ulicích Domovská, Poplužní, K Pilíkům, je nejméně šedesát volných míst, kde by mohly růst stromy, a to jak listnaté tak jehličnaté, a možná, i ovocné. Pokud se podaří tento záměr prosadit, tak prvním krokem bude zpracování odborné studie s konkrétním řešením jednotlivých  stanovišť, se zpracováním tabulek, obahující počty potřebných sazenic, a také s určením finačních nákladů.

Uvidíme, jak se podaří tento náročný program realizovat. Jak známo, stromy lze vysazovat pouze na jaře a na podzim. Z letošního roku zůstává  k dispozici již pouze podzim, v roce 2024, 2025 a 2026   to bude jaro a podzim, celkem 7 období, vhodných pro výsadbu.  

14. 5. 2023       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma