Navigace: Vladimír Slavík > Reakce pana tajemníka

Reakce pana tajemníka

 

Včera jsem v Hrabovských novinách zveřejnil článek, ve kterém kritizuji postup místní veřejné správy v záležitosti oprav ulice „K Pilíkům“. V reakci na něj mi zaslal  pan tajemník Ing. Socha email, ve kterém protestuje, že jsem uvedl jeho jméno mezi viníky mnou popisované události.

Jelikož tuto záležitost nepovažuji za soukromý spor mezi mnou a panem tajemníkem,  rozhodl jsem se na výhrady pana tajemníka reagovat veřejně.

Myslím, že základním problémem našeho sporu je různost chápání funkce tajemníka. Ing. Socha nepřipouští svůj podíl zavinění na podivnostech, spojených s opakovanou opravou uvedené komunikace. Tvrdí, že za vše zodpovídá pouze  samospráva. Ta rozhoduje o investicích. Tajemník nic nestaví, neopravuje. Není ani přímým nadřízeným investiční referentky paní Králové.

Já chápu funkci tajemníka úplně jinak. Před veřejností  zodpovídá za kvalitní výkon funkce všech  úředníků, tedy i paní Králové. Podle mého názoru by si  pečlivý tajemník  měl důkladně zkontrolovat všechny dokumenty, které jsou jeho podřízenými  předkládány k podpisu starostovi. Není jich zase tak mnoho a dá se to zvládnout. Míním tím ty dokumenty.

Tedy v našem případě i  všechny "Smlouvy o dílo". Evidentně se tak nestalo v případě oprav MK „K Pilíkům“. V důsledku  jejich nedostatečné kvality  přišla pokladna Hrabové o poměrně vysoké částky.

Pan tajemník ve svém dopise tvrdí, že stanovisko k mé kritice ve věci oprav uvedené ulice  „vypracovala kompetentní osoba, v tomto případě paní Králová, a já ho nijak neupravoval, ani se k němu nevyjadřoval“.

Pro osvěžení paměti tento text,  jehož autorkou je paní Králová, zopakuji:

„Oprava komunikace byla na žádost občanů provedena z obyčejného recyklátu. Opravy povrchů z recyklátů však nenahrazují asfaltové povrchy, jsou to krátkodobé opravy a jsou závislé na dopravní zátěži“.

Uvedené věty příliš nesvědčí  o odborné erudici autorky. I laika napadne, proč odborník (odbornice) paní  Králová souhlasila s opravou nekvalitním recyklátem? Proč proti tomu u přejímky neprotestovala? Ve Smlouvě o dílo není o recyklátu žádná zmínka.  

No a to je podstata mé kritiky pana tajemníka. Na jeho místě bych se nikdy pod podobné stanovisko nepodepsal a vytkl bych paní Králové její chyby. Konkrétně neodborný text návrhů  smluv pro tyto zakázky, které následně umožnily problematické čerpání financí ze strany zhotovitele. Tyto texty si může každý občan přečíst v „Registru smluv“ MOb Hrabová a určitě se ztotožní s mým názorem.

Jako místní pamětník dovedu ocenit i přednosti současného tajemníka. Zažil jsem i dřívější, a Ing. Socha je určitě v tomto srovnání jedničkou. Má však jednu poměrně závažnou chybu. Je na své podřízené málo náročný.

Závěrem se panu tajemníkovi omlouvám za tato  má otevřená slova. Dovoluji si tento postup proto, že si veřejnou správu platím i já ze svých peněz a mám zájem o jejím bezchybném fungování. Post tajemníka úřadu je ihned po starostovi tím  nejvýznamnějším.

18.8.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma