Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - březen 2024

Registr smluv - březen 2024

 

1) Smlouva o dílo – PD pro novou hasičskou zbrojnici (DÚP+IČ+DPS+BOZP). Hodnota smlouvy vč. DPH: 1 052 700 Kč. Smluvní strana: MPA ProjektStav s.r.o. Termín plnění: 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

2) Porevizní opravy plynových zařízení v bytových domech. Hodnota smlouvy: 80 480 Kč bez DPH. Smluvní strana: Trojmiko montáže, s.r.o. Termín plněí: 31.3. 2024.

3) SoD 2206/2024. Hodnota smlouvy: 8 623 122 Kč vč. DPH. Smluvní strana: Stavex Real s.r.o. Termín plnění: do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

4) Smlouva na výkon TDS a BOZP pro rekonstrukci domu Příborská 32. Hodnota smlouvy celkem: 139 000 Kč. Smluvní strana: Ing. Tomáš Obroda.

5) Kácení stromů a odstranění rostlin – MOKŘADY.  Hodnota smlouvy: 691 830 Kč celkem. Smluvní strana: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Termín plnění: 31.3. 2024.

6) Kácení dřevin na ulici Domovské vedle REZIDENCE.  Hodnota smlouvy: 92 129 Kč vč. DPH. Smluvní strana: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Termín plnění: 31.3. 2024.

7) Nákup 120 ks jídlonošů včetně obalů. Hodnota smlouvy: 82 800 Kč vč. DPH. Smluvní strana: Pavel Bundil. Termín plnění: 27.3. 2024.

8) Dovoz a roznáška obědů občanům  ze školní jídelny. Hodnota smlouvy: 60 000 Kč celkem. Smluvní strana: Kateřina Bahri. Termín plnění: 28.6. 2024.

9) Rozšíření školní družiny – Dodatek č.1.  (Vícepráce 2 259 210 Kč, méněpráce 695 824 Kč). Nová cena celkem vč. DPH: 12 379 485 Kč. Smluvní strana: MPA ProjektStav s.r.o.

Poznámka HN k položce č. 3 ( SoD 2206/2024): Jde o přestavbu bývalé školky na Příborské ulici č. 28 na byty.

Středa, 3. dubna  2024       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma