Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - červenec 2021

Registr smluv - červenec 2021

 V celostátním  Registru smluv  jsou obce  povinny zveřejňovat  své výdaje s platbami nad  50 tis. Kč (bez DPH).  Po započtení  obvyklé výše DPH  (21%)  je tato hranice pro zveřejnění  60,5 tis. Kč.  Registr smluv je  na internetu přístupný všem občanům, kteří se zajímají o hospodaření obce, ve které bydlí.

V červenci  2021 byly  MOb Hrabová zveřejněny  následující  výdaje:

1)  Nákup a montáž  požárně bezpečnostního zařízení pro novou MŠ. Objednáno u firmy TEMAR, s.r.o.,  cena  vč.  DPH  za tuto zakázku je 239 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Králová, v Registru smluv zveřejněno 12.7.2021.

2) Zpracování investičního záměru pro stavbu „Přechod pro chodce u prodejny  JIP na Frýdecké ulici“. Objednáno u Ostravských komunikací, a.s., cena činí  vč. DPH 88 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Králová, v Registru smluv zveřejněno 12.7.2021.

3) Oprava výtluků na komunikaci „U Řeky“ v úseku  od ul. Mostní po ul. Lužná, částečně asfaltovým betonem, částečně tryskovou metodou.  Objednáno u firmy MDS Ostrava, s.r.o., cena vč. DPH  je 146 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Moskalová, v Registru smluv zveřejněno 14.7.2021.

4) Stěhování MŠ do nových prostor. Objednáno u firmy Stěhováček, s.r.o., cena vč. DPH je  96 tis. Kč. Stěhování se uskuteční  12.8.2021. Objednávku vystavila  Mgr. Tajchmanová, v Registru smluv zveřejněno 28.7.2021.

5) Oprava povrchu části MK Šídlovecká v okolí domu č. 12 včetně  obrubníků a části chodníku. Objednáno u firmy MDS Ostrava, s.r.o., cena vč. DPH je  181 tis. Kč. Termín: co nejdříve.  Objednávku vystavila p. Moskalová, v Registru smluv zveřejněno 28.7.2021.

2. 8. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma