Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - duben 2022

Registr smluv - duben 2022

 

 

Registr smluv slouží k informování občanů o hospodaření s obecními financemi. Zveřejňují se výdaje vyšší jak 50 tis. Kč (bez započtení DPH). Informace mají být úplné a pro občany srozumitelné. Údaje o nákladech u jednotlivých položek jsou již včetně DPH.

V dubnu  2022 byly MOb Hrabová v tomto registru  zaznamenány následující výdaje:

1) Přístavba ÚMOb - dodatek č. 7 ke SOD -  + 62 977  Kč.  Cena za tuto stavbu se zvýšila na 22 402 tis. Kč.  Dodavatel: Dobré stavby  s.r,o. Vystavila Králová 1.4.2022.

2) Dotace pro Maraton klub Seitl – 60 tis. Kč. Vystavila Matuštíková  6.4.2022.

3) Dodatek č.1 ke smlouvě Senior taxi s firmou Beáta Philipp.  Zvýšení nákladů  o 200 tis. Kč z důvodu vyščí ceny pohonných hmot. Vystavila Matuštíková 6.4.2022.

4) Dotace pro mobilní hospic Ondráček – 60 tis. Kč. Vystavila Matuštíková 6.4.2022.

5) Výměna stupačky v bytovém domě Příborská 32. Cena 121 tis. Kč, dodavatel  firma Kucharčík. Vystavil Weiss 7.4.2022.

6) Napojení kolárny na el. rozvody. Firma Marek Ambrož, 85 tis. Kč bez DPH. Vystavila Králová 12.4.2022.

7) Instalace etážového topení  V. Huga č. 4/2. Zhotovitel Viliam Barsony, cena 168 tis. Kč. Vystavil Weiss 14.4.2022.

8)  Obnova zeleně v okolí knihovny na Šídlovci dle PD Ing. Ličkové ( 31 stromů, 85 m/2 keřů, následná péče o tuto  výsadbu po dobu 5 let). Dodavatel  Parkservis Mareš, cena 464 tis. Kč. Vystavila  Moskalová  21.4.2022.

9) Čištění okapových žlabů a svodů na 29 bytových domech MOb. Cena 161 tis. Kč,  zhotovitel firma OMYJEM TO s.r.o. Vystavil Weiss 21.4.2022.

10)  Oprava obrubníků na ul. Domovská v úseku Paskovská-Šídlovecká. Zhotovitel ORDLAND cz., cena 78 tis. Kč. Vystavila Moskalová 27.4.2022

11) PD pro zhotovení veřejného světlení na MK K Nadjezdu. Objednáno u firmy PUDIS a.s., cena 115 tis. Kč. Vystavila Králová 27.4.2022.

12) Kupní smlouva na zametací stroj NILFISK. Cena 968 tis. Kč, dodavatel SDO Technika s.r.o. Vystavila Matuštíková 28.4.2022.

13) Nákup stravenek na 2. čtvrtletí za 135 tis. Kč u firmy EDENRED CZ. Vystavila Matuštíková 28.4.20223.

3. 5. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, netstránky doporučují happytrail.cz - cestování s úsměvem