Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - květen 2021

Registr smluv - květen 2021

Registr smluv umožňuje občanům sledovat výdaje z pokladny městského obvodu Hrabová vyšší jak 50 tis. Kč (bez DPH). Registr mluv je běžně přístupný na internetu.

V květnu 2021 byly v tomto registru  zveřejněny následující platby:

1) Stavba nové MŠ – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo: Po započtení více a méněprací  vznikla úspora   35 598 tis. Kč a včetně DPH úspora  43 074 Kč. Dodavatelem je firma MORYS,  s.r.o., v registru smluv zveřejněno 11.5.2021.

2) Stavba nové MŠ – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo : Po započtení více a méně prací  vznikla úspora  1 523 tis. Kč bez DPH a včetně  DPH pak  úspora  1 845 tis. Kč. Dodavatelem je firma MORY, s.r.o., v registru smluv zveřejněno 11.5.2021.

3) Stavba nové MŠ – Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo: Po započtení více a méně prací se náklady zvyšují o 1 365 tis. Kč bez DPH a  včetně  DPH o 1 652 tis. Kč. Dodavatelem je firma MORYS,  s.r.o., v registru smluv zveřejněno 11.5.2021.

4) Investiční dotace pro TJ SOKOL Hrabová  na úpravu parkoviště ve výši 200 tis. Kč. V registru smluv zveřejněno 19.5.2021.

5) Nákup stravenek pro zaměststnance ÚMOB Hrabová za 101 tis. Kč u firmy EDENRED CZ,  s.r.o.  Jedná se o 61 bal. Po 21 ks v hodnotě 80 Kč za stravenku. V registru smluv zveřejněno 19.5.2021.

6) Kosení trávy v lokalitě č. 1 a 2. Objednáno u J. Janše, cena činí 234 tis. Kč vč. DPH. V registru smluv zveřejněno 24.5.2021.

31.5.2021     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma