Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - květen 2022

Registr smluv - květen 2022

 

Registr smluv slouží k informování občanů o hospodaření s obecními financemi. Zveřejňují se výdaje vyšší jak 60 500 Kč se započtením DPH. 

V květnu  2022 byly Úřadem městského obvodu Hrabová  v tomto registru zaznamenány následující výdaje:

1) Firmě Ing. Chovance bylo zaplaceno 155 tis. Kč za ozvučení nového sálu v přístavbě ÚMOb. Objednávku vystavila 16.5. 2022 ref. Králová, schválil  starosta Trávníček.

2) Firmě Samuela Mitáče bylo zaplaceno 111 tis. Kč  za ořezy vybraných stromů na Šídlovci, u ZŠ a na Domovské ulici. Objednávku vystavila  16.5. 2022 ref. Moskalová, schválil starosta Trávníček.

3)  Firmě Dobré stavby byl zaplacen Dodatek č. 8  ke SOD ve výši  254 tis. Kč na přístavbu k ÚMOb. Objednávku vystavila 25.5. 2022 ref. Králová, schválil starosta Trávníček. Cena stavby se tím zvýšila na 22 656 tis. Kč.

4) Firmě PTR Muchová bylo zaplaceno 79 tis. Kč za technickou dokumentaci pro územní řízení – osvětlení ul. Bělská. Objednávku vystavila 25.5. 2022 ref. Králová, schválil starosta Trávníček.

Poznámka HN: V případě, že referentka uvede údaj o nákladech nebo o ceně bez DPH, násobím ho (až na některé výjimky)  koeficientem 1,21.

1. 6. 2022    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma