Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - květen 2024

Registr smluv - květen 2024

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

1) Smlouva o dílo – Rekonstrukce vytápění v 18 bytech ve správě MOb Hrabová. Hodnota smlouvy vč. DPH:  2 973 562 Kč. Smluvní strana: Thermona s.r.o. Termín plnění: 60 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Poznámka:  Rekonstrukce vytápění bude provedena u bytů na ulici Viktora Huga (8 bytů), Příborská (8 bytů) a Obchodní (2 byty). 

2) Objednávka: Oprava výtluků a prasklin asfaltovou směsí na místních komunikacích. Cena celkem: 484 000 Kč. Smluvní strana: MDS Ostrava s.r.o. Termín plnění: 15. 5. 2024.

3) Smlouva o dílo: Vybudování veřejného osvětlení na ulici Bělské. Hodnota smlouvy vč. DPH: 1 147 060 Kč. Smluvní strana: ELZA elektro s.r.o. Termín plnění: 17 týdnů od předání a převzetí staveniště.

4) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  – Rozšíření školní družiny ZŠ na Paskovské ulici. Cena za dílo se následkem  více a méněprací mění z původní ceny 12 306 688 Kč vč. DPH  na  novou cenu 11 957 628 Kč vč. DPH. Smluvní strana: MPA ProjektStav s.r.o. Termín plnění: Dle původní smlouvy o dílo.

5) Meš stavby – rámcová objednávka 2024/2. Hodnota objednávky: 100 000 Kč bez DPH. Smluvní strana: MeŠ – STAVBY s.r.o. Termín plnění: 31.12. 2024. Poznámka: Jde o menší  opravy bytů ve správě MOb  – zednické, elektro a zámečnické práce. 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Revitalizace bytového domu  Šídlovecká ulice č. 451/32. Cena za dílo se následkem více a méně prací mění z původních 4 296 356 Kč bez DPH na 4 189 771 Kč bez DPH. Nová cena vč. DPH je 4 692 543Kč. Smluvní strana: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o. Termín plnění: Dle původní smlouvy o dílo.

Čtvrtek 6. června 2024        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma