Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv květen-srpen 2020

Registr smluv květen-srpen 2020

 

V květnu a v červnu následkem koronaviru se na naší radnici neúřadovalo a výdaje z obecní pokladny byly nulové.  V následujících dvou měsících byly v povinném Registru smluv zveřejněny tyto platby (vč. DPH):

15.7.: Objednávka  stravenek  pro zaměstnance  úřadu na III. čtvrtletí za 73 tis. Kč, a to v nominální hodnotě 80 Kč za stravenku.

15.7.: U firmy Petra Šimíčka z Klimkovic objednána oprava veřejného rozhlasu za 50 tis. Kč, a to podle cenové nabídky z 11.5.2020.

5.8.: Uzavřena nájemní smlouva na nebytový prostor na ul. V Huga č. 8 o ploše 49,9 m/2 za účelem zřízení pohotovostní večerky. Měsíční nájem se určuje na 2 995 Kč.

21.8.: Uzavřena smlouva s fy. Barsony na výměnu stoupaček u bytů č. 1,4,7 na ul. V. Huga č. 7 včetně  výměny 3 ks WC a 3 ks van za 178 tis. Kč.

21.8.: Pěstitelské zásahy na dřevinách (keře) v lokalitě Šídlovec  za 115 022 Kč. Objednáno u fy. Ostravské městské lesy.

21.8.: Objednáno zhotovení etážového topení, oprava koupelny a WC v bytě č. 5 na Příborské ulici č. 21. Dodavatel: firma Techstain s.r.o., cena 161 tis. Kč.

26.8.: Objednána výměna oken v domku na místním hřbitově za 62 tis. Kč. Provede firma Fenbau s.r.o. Ostrava

27.8.: V souladu s platnou  „Smlouvou o  dílo“  se u zhotovitele stavby nové MŠ, u  firmy MORYS s.r.o., objednávají vícepráce za 1 978 tis. Kč.

Podrobnosti k uvedeným objednávkám jsou případným zájemcům o finanční hospodaření  MOb Hrabová k dispozici na internetu.

31.8.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma