Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - objednávka z 20.1. 2023

Registr smluv - objednávka z 20.1. 2023

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Registr smluv slouží k informování občanů o výdajích z obecního rozpočtu. Údaje mají být úplné a občanům srozumitelné. Těmto požadavkům neodpovídá objednávka, zveřejněna v registru smluv 20. ledna 2023.

Objednávka je adresována na organizaci  Zelená Hrabová, z.s.

Na objednávce je uvedeno: Objednáváme u Vás: lesní park Hrabovjanka.

Cena bez DPH v Kč: 141 000,00.

Celkem v Kč: 141 000,00.

Lhůta plnění: 31. 12. 2023.

 Místa se jménem úřednice, která tento doklad vystavila a jménem  osoby, která tento doklad schválila, jsou začerněna.  Proč?

Asi se jedná o celoroční péči o tento areál, o údržbu, udržování pořádku a odvoz odpadků. Možná i o další činnosti.   Ale proč to není uvedeno v objednávce?  Bez těchto údajů ztrácí zápis do registru  smluv svůj smysl. Neinformuje občany, k čemu budou tyto peníze použity.

Proč je nutno anonymizovat jména úředníků a podpisy starosty (místostarostů)? Možná, že mi někdo z naší radnice i na tuto otázku odpoví.

24. 1. 2023    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma