Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - prosinec 2022

Registr smluv - prosinec 2022

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Registr smluv slouží k informování občanů o hospodaření s obecními financemi. Zveřejňují se výdaje ( včetně DPH) vyšší jak 60 500 Kč. V prosinci  2022 byly Úřadem městského obvodu Hrabová v tomto registru zveřejněny následující položky:

1) Etážové vytápění  bytu č. 3, ul. Příborská 31.  Objednáno u firmy V.T.P.Kucharčík, cena 214 tis. Kč. Objednávku vystavil  ref. Weiss 1.12. 2022.

2) Revitalizace bytového domu Příborská 31 – Dodatek  ke Smlouvě o dílo č. 1 (vícepráce a méněpráce). Původní cena  4 543 tis. Kč, nová cena 4 525 tis. Kč. Zhotovitelem je firma  SATON, začátek prací srpen 2022, předpoklad ukončení 30.11. 2022. Dodatek č. 1 vystavil  ref. Weiss 1.12. 2022.

3) Etážové vytápění  bytu č. 4, ul. V. Huga 5. Objednáno u firmy Viliam Barsony, cena 217 tis. Kč. Objednávku vystavil  ref. Weiss 7.12. 2022.

4) Revitalizace bytového domu Příborská 31 – Dodatek ke Smnouvě o dílo č. 2 (vícepráce a méněpráce). Původní cena  4 543 tis. Kč, nová cena  4 489 tis. Kč. Dodatek č. 2 vystavil ref. Weiss  16.12. 2022.

5) Úklidové práce v budově ÚMOb Hrabová v roce 2023. Smlouva o dílo uzavřena s firmou BEST- OSTRAVA, cena  bez DPH je  145 tis. Kč. Vystavila ref. Ing. Matuštíková  16.12. 2022, cena včetně  DPH není uvedena.

6) Etážové vytápění  bytu č. 4, ul. V. Huga 3. Objednáno u firmy Jiří Ligotský, cena 224 tis. Kč. Objednávku vystavil  ref. Weiss 21.12. 2022.

2. 1. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma