Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - říjen 2021

Registr smluv - říjen 2021

Cílem  Registru smluv je informování občanů o hospodaření  s obecními  finančními prostředky.  Zveřejňují se výdaje nad 50 tis. Kč (bez DPH). Informace o smlouvách a platbách mají  být úplné a občanům srozumitelné.

V říjnu 2021 zveřejnil  MOb Hrabová v tomto registru následující  informace:

1. Smlouva s a.s. OVaK o dodávce pitné vody a odvedení odpadních vod z objektu MŠ na ul. V. Huga. Termín plnění: od 1. 9. 2021. Cena:  50 tis. Kč bez DPH. Vystavila Ing. Matuštíková  5.10.2021.

2. Smlouva s a.s. OVaK o dodávce pitné vody s MŠ na Příborské ulici. Termín plnění: od 1.9.2021. Cena 500 tis. Kč bez  DPH. Vystavila  Ing. Matuštíková  5.10. 2021.

3. Kupní smlouva na traktor s příslušenstvím  za 1 590 tis. Kč s DPH. Dodavatel Agroservis  Opava. Publikováno 5.10.2021. Jméno referentky neuvedeno.

4. Zimní údržba komunikací a chodníků. Dodavatel: Jiří Janša, cena 535 tis. Kč bez DPH. Vystavila 7.10.2021 ref. Moskalová.

5. Objednávka stravenek na  4. čtvrtletí  za 77 400 Kč s DPH u firmy Edenred cz. Hodnota stravenky: 80 Kč. Vystavila Ing. Matuštíková 18.10.2021.

6. Oprava křižovatky ul. Poplužní – K Pilíkům u firmy Kovoma – Mácha, s.r.o. Cena  156 tis. vč. DPH. Vystavila  22.10.2021 ref. Moskalová.

7. Dodávka servisního stojanu na kola pro ZŠ u firmy Cyklo Hub s.r.o. , cena 31 tis. Kč  s DPH. Vystavila 22.10.2021 ref. Králová.

8. Oprava příjezdové cesty ke garážím u parku Hrabovjanka. Objednáno u firmy Poor a.s. za 153 tis. Kč  s DPH. Vystavila 26.10.2021 ref. Moskalová.

Komentář HN:  V současné době je realizace stavebních zakázek následkem koronaviru, nedostatku stavebních materiálů a růstu jejich cen velmi obtížná.  Aktivita našich úřednic si v tomto směru zasluhuje ocenění.  Míním tím především  zajištění oprav některých komunikací.

Přál bych si, aby některé záznamy v Registru smluv byly  pro občany srozumitelnější. Příkladně smlouvy s  a.s. OVaK na dodávku pitné vody a na odvod splaškových vod z objektů dřívějších  MŠ na Šídlovci. Vždyť jsou již mimo provoz! Asi přes tuto skutečnost jsou tyto  smlouvy nezbytné.  Nešlo by tuto nezbytnost stručně vysvětlit i v textech,  zveřejněných v Registru smluv? Částka 500 tis. Kč u školky na Příborské ulici je určitě omyl.

1. 11. 2021    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma