Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - rok 2022

Registr smluv - rok 2022

Rychlost.cz - poptávka připojení

 

Povinně zveřejňované údaje v Registru smluv mají sloužit k informování občanů o výdajích z obecní pokladny. Důvody tohoto opatření jsou všeobecně známy.

Patřím mezi občany, kteří Registr smluv pravidelně sledují, a dovolím si proto k těmto informacím několik poznámek.

Každý záznam poskytuje následující údaje:  Název publikující smluvní strany, předmět smlouvy, datum zveřejnění, hodnotu smlouvy, název partnerské smluvní strany a rubriku detailní informace.  Mezi detailními informacemi jsou podrobnosti o dodavateli (zhotoviteli), o bankovním spojení, o ceně zakázky bez DPH a včetně DPH, o lhůtě plnění a další.

Mé připomínky směřují  k předmětu smlouvy k hodnotě smlouvy a anonymizaci jména osoby, která objednávku vystavila.

 V rubrice „Předmět smlouvy“ má být uveden srozumitelným způsobem její obsah. Často jsou uváděna čísla objednávek, což je pro občana informace „k ničemu“. Číslo objednávky má své místo až v detailním textu smlouvy.

 V rubrice „Hodnota smlouvy“ jsou uvedeny částky bez DPH. Částky  včetně DPH  jsou až v detailních informacích.  Proč nemohou být mezi základními informacemi?  V mnoha případech není mezi základními informacemi uvedena žádná částka. Výjimečně to má své důvody. Ty by měly být zveřejněny v detailních informacích.

Občan, který má potřebu se dotázat  na různé  podrobnosti, má smůlu. Jméno úředníka, tel. číslo a e-mail jsou začerněny. Proč?  Jména všech úředníků jsou veřejně přístupná na webových stánkách obce. Proč nemůže být konkrétní jméno uváděno i  v tomto registru? Anonymizace těchto údajů se provádí nejen v MOb Hrabová, ale ve všech obcích a městech. Asi to má své opodstatnění. Ale jaké?

V minulém roce bylo do  Registru smluv MOb Hrabová učiněno 115 záznamů. Převážně se jednalo  o zakázky na stavební práce (firma Ing. jiří Ligotský, Viliam Barsony, Saton, Eleta, Fitnema, Stavební dozor Ostrava, Dobré stavby) a služby všeho druhu ( firmy Edenred CZ, Karel Horáček, Senior Taxi, Marpo).  

25. 1. 2023     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma