Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - srpen 2021

Registr smluv - srpen 2021

V registru smluv se zveřejňují  výdaje obcí, které jsou vyšší jak 60,5 tis. Kč (vč. DPH). Má sloužit k informování občanů o hospodaření s finančními prostředky. 

V srpnu 2021 byly MOb Hrabová zveřejněny následující výdaje:

1) Sadová úprava kruhového objezdu ulic Paskovské x Mostní (odplevelení, založení záhonů, dodávka rostlin, kačírku a mulčovací kůry včetně souvisejících prací). Objednáno u firmy PARKSERVIS, s.r.o. Cena 240 tis. Kč, termín ukončení prací 10/2021. Objednávku vystavila  p.  Moskalová 16.8.2021.

2) Objednávka stravenek pro zaměstnace MOB Hrabová. Objednáno u firmy EDENRED, s.r.o. v množství  40 bal. po 21 ks za celkovou cenu 68 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Matuštíková 16.8.2021.

3) Nákup 31 ks informačních skříněk  pro bytový fond. Mají být umístěny ve vchodech bytových domů, které jsou ve správě městského obvodu. Objednáno u firmy Z Reklama CZ za cenu 82 tis. Kč. Objednávku vystavila p. Slívová 20.8.2021.

V registru smluv se zveřejňují i některé druhy příjmů.  Dne 24.8.2021 byla zveřejněna darovací smlouva, ve které  spolek „Zelená Hrabová“ daruje městskému obvodu Hrabová majetek, umístěný v lesním parku „Hrabovjanka“. Seznam obsahuje 26 položek v celkové hodnotě 511 tis. Kč. Nejdražší  (60 tis. Kč)  je vrbová zástěna a lanové prvky. Nejlevnější   je kamenné vejce (3 tis. Kč) a ptačí klec ( 5 tis. Kč).

6. 9. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma