Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv - srpen 2022

Registr smluv - srpen 2022

 

Registr smluv slouží k informování občanů o hospodaření s obecními financemi. Zveřejňují se výdaje (po započetí DPH) vyšší jak 60 500 Kč. V srpnu  2022 byly Úřadem městského obvodu Hrabová v tomto registru zveřejněny následující výdaje:

1) Objednávka stravenek pro zaměstnance ÚMOb na 3. čtvrtletí 2022. Objednáno 1554 ks u společnosti Edenhed za 157 tis. Kč, cena stravenky 100 Kč. Objednávku vystavila 1.8. 2022 Matuštíková.

2) Kácení 16 ks dřevin, ul. K Pilíkům. Objednáno u firmy Ahos CZ, cena 90 tis. Kč, termín do 20.8. 2022. Předpokládané množství dřevní hmoty 25 – 35 m/3.  Objednávku vystavila Moskalová 8.8. 2022.

3) Úprava pozemku pro workoutové hřiště dle zadávací dokumentace. Objednáno u společnosti Fitnema s termínem do 30.10. 2022, cena 812 tis. Kč.  Objednávku vystavila Králová 10.8. 2022.

4) Oprava bytu Příborská 17/2, vymalování a výměna podlahové krytiny. Cena 81 tis. Kč, objednáno u firmy Ligotský Jiří. Objednávku vystavil  Weiss  12.8. 2022.

5) Oprava výtluků na místních komunikacích dle jednotlivých požadavků na červenec – srpen. Cena prací 42 tis. Kč. Objednáno u firmy Kovoma – Mácha. Objednávku vystavila Moskalová 12.8. 2022.

6) Stavební úpravy bytu Příborská 29/2. Výměna 5 ks zárubní, opravy podlahy pokoje, vymalování. Celková cena 102 tis. Kč.Objednáno u firmy Stavební dozor Ostrava, s.r.o. Objednávku vystavil Weiss 24.8. 2022.

7) Revitalizace  bytového domu Příborská 466/31.  Objednáno u společnosti  Saton s.r.o. dle dokumentace, zpracované firmou  Stavební doror Ostrava. Celkové náklady 4 543 tis. Kč, požadovaný termín do 30.11. 2022. Objednávku vystavil Weiss 26.8. 2022.

8) Dodávka a montáž dataprojektoru.  Objednáno u firmy Ing. Jarostav Chovanec, cena 475 tis. Kč, termín dodání včetně instalace do 30.11.2022.  Objednávku vystavila Králová 30.8. 2022.

1. 9. 2022      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma