Navigace: Vladimír Slavík > Registr smluv: září 2021

Registr smluv: září 2021

 

V registru smluv se zveřejňují  výdaje obcí nad  60,5 tis. Kč (vč. DPH).  Občané  jsou tímto způsobem  informováni o  hospodaření s veřejnými prostředky.

 Pokud jde o MOb Hrabová, byly během září  v tomto registru zveřejněny následující výdaje:

1) Rekonstrukce bytu č. 5 na ul. V. Huga  č.  12 za 370 tis. Kč. Zakázku získala  firma  Jiří Ligotský, Dětmarovice.  Doba rekonstrukce je 50 kal. dnů od podpisu  smlouvy (od 9.8.2021).Objednávku vystavil  ref. Weiss.

2) Výměna oken v bytovém domě Šrobárova 22 za 1 656 tis. Kč. Zhotovitelem je firma Oknostyl s.r.o., Kuřim. Termín plnění: Nejpozději do 31.8.2021.  Objednávku vystavil  ref. Weiss.

3) Oprava části povrchu ul. Bělská za 428 tis. Kč. Pro opravu cca 730 m/2 bude použit asfaltobeton. Zhotovitelem je firma  Jankostav s.r.o., Ostrava-Kunčice. Termín plnění: nejpozději do 30.9.2021. Objednávku vystavila ref. Moskalová.

4) Oprava povrchu ul. Dubraviova za 1 475 tis. Kč. Zhotovitelem je firma MDS Ostrava, a.s.  Bude opraveno cca 2 100 m/2 kamenivem o tl. 12 cm s prolitím asfaltem. Termín realizace: nejpozději do 30.9.2021. Objednávku vystavila ref. Moskalová.

5) Oprava povrchu ul. Šídlovecká – příjezd ke garážím. Cena je 170 tis. Kč. Realizaci provede firma Kovoma – Mácha s.r.o., a to do  30.9.2021. Objednávku vystavila ref. Moskalová.

6) Dodávka elektřiny ze sítě NN v období od 1.1.2022 do 31.12.2023 distributorem Centropol Energy, a.s. Cena za dodávku je 350 tis. Kč. Objednávku vystavila Ing. Matuštíková.

7) Dodávka zemního plynu  distributorem Conte spol. s.r.o., a to od 1.9.2021 do 1.1.2022. Cena za dodávku je 55 tis. Kč. Objednávku vystavila Ing. Matuštíková.

8) Dodatek ke smlouvě o výměně oken v bytovém domě Šrobárova 22. Po dohodě s dodavatelem se termín plnění prodlužuje do 29.10.2021. Dodatek smlouvy po schválení v RMOb vystavil ref. Weiss.

2. 10. 2021     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma