Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (1)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (1)

 

Na toto téma jsem si připravil přednášku s besedou, která se konala 28. června 2018 v 18 hodin v  sále restaurace Ve Dvoře.

Vzhledem k různým okolnostem tam přišlo poměrně málo zájemců o tuto atraktivní část Hrabové. Protože jsem přípravě přednášky věnoval hodně času, rozhodl jsem se publikovat její některé pasáže i v Hrabovských novinách.

Přednášku jsem připravil ve formě virtuální procházky kolem Ostravice, a to za pomoci interaktivní mapy, kterou jsem pro tento účel zhotovil.

Výchozím bodem procházky byl Statek, pak se šlo ke Starému splavu,  a po levém břehu Ostravice až k Šídlovecké  lávce, kde naše procházka končila. Cestou jsme se zastavili u různých zdejších zajímavostí.

Dnešní článek věnuji nejstaršímu objektu Hrabové, který zde již existoval určitě ve třináctém století, a možná ještě i dříve.

Starší generace nazývala toto místo Panským Dvorem, jelikož až do pozemkové reformy v roce 1924 byl  tento Dvůr součásti Pasovského panství. V uvedeném roce v nově vzniklém Československu byla část tohoto panství ( dělo se tak i  na mnoha jiných místech nově vzniklého státu) zestátněna a majetek následně rozprodán místním občanům. Statek v Hrabové se 118-ti  hektary okolní půdy  si koupil Antonín Lyčka, rolník z Vratimova, a usadil tam svého syna Otakara.

Na severní straně statku byla budova kravína, na straně jižní byly stodoly, mezi těmito objekty bylo rozlehlé nádvoří s hnojištěm.  Na straně východní byla  budova sýpky a deputátní byty zaměstnanců.    Majitelé statku bydleli v obytné části severního objektu, později v rodinném domě před statkem.

Takto zde  celkem  poklidně žila rodina Otakara Lyčky až do roku 1950, kdy tento pracovitý a v okolí oblíbený sedlák byl  komunistickým režimem zatčen a protiprávně odsouzen na mnoho let do žaláře. Statek byl zkonfiskován a začleněn do Státního statku Bohumín jako jeho pobočka v Hrabové.

V roce 1961 byl Hrabovský dvůr předán do místního JZD. Po stavebních úpravách zde byla zřízena velkovýkrmna vepřů, kravín zůstal z dřívějška.

V roce 1979 bylo zdejší JZD včetně pozemků a objektů Statku připojeno k JZD Odra se sídlem v Krmelíně. V blízkosti objektu kravína byly postaveny tehdy preferované silážní věže a velkoprostorový seník.

Po sametové revoluci v roce 1989 byl Dvůr včetně pozemků navrácen rodině Lyčků. Synové Otakara  Lyčky  v krátké době provedli  opravu zchátralých  objektů, dřívější kravín byl upraven  na stáje pro koně  s příslušným zázemím, na místě sýpky byla postavena restaurace a přistavěna zastřešená jízdárna.  Rozlehlý dvůr byl upraven a opatřen zařízeními, sloužícími novému zaměření tohoto objektu. Včetně venkovního posezení pro návštěvníky restaurace a různých atrakcí pro děti. V patře restaurace byl zřízen sál, vhodný pro rodinné slavnosti a podobné společenské akce. V obchodním rejstříku je tato firma zapsána pod názvem Equicentrum, s.r.o.

Bývalý  Panský Dvůr, později  Státní Statek  a JZD,  byl přeměněn  na atraktivní středisko jezdeckého sportu s potřebným zázemím. Navíc zde vznikla restaurace a posezení „u piva“ nejen pro místní občany, ale také pro kolemjedoucí cyklisty, které do těchto míst přivádí nedaleké cyklistické stezky. Lákadlem je nejen zdejší prostředí, ale i vynikající místní kuchyň a sympatický personál.

Na závěr zdůrazňuji,  že o tuto přeměnu bývalého nepříliš vzhledného hospodářského  objektu do dnešní podoby se zasloužili synové a dcery sedláka Otakara Lyčky a jeho ženy Marie. Doufám, že mnohem podrobnější popis tohoto objektu a životních osudů jejich nynějších  majitelů se uchová i  na stránkách naší kroniky.  Mnoho údajů je i  v knize „Historie obce Hrabová“,  editované  Martinem Slepičkou a vydané v loňském roce zdejším městským obvodem.

 

2.7.2018    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma