Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (2)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (2)

Cesta k Ostravici

Pro svou imaginární procházku k Ostravici jsem použil cestu, která je zde odjakživa.  Je jasně vyznačena již  na mapě Hrabové z roku 1833 i na všech mapách pozdějších.  Vlastníkem cesty  je firma  Equicentrum. Jezdí po ní zemědělské stroje při ošetřování okolních polností a také jezdci (převážně jezdkyně) na koních z blízkého Statku.  Aby nenastal možný střet s cyklisty, je zde umístěno upozornění na  zákaz jízdy na jízdních kolech.  Souběžně s touto cestou vede koryto odlehčovacího kanálu Ščučí a za ním je  protipovodňová hráz, vystavěna v roce 2012. Její povrch není pro cyklisty příliš vhodný.

Popisovaná komunikace má jednu zvláštnost. Po její levé straně bylo před mnoha lety  vysázeno stromořadí vlašských ořešáků a to zásluhou Jana Lyčky, který je mimo jiné  schopnosti také velice úspěšným pěstitelem ovocných stromů. Nyní tyto ořešáky již dávají úrodu. Doufejme, že při plánované  rekonstrukci odlehčovacího kanálu nebude toto stromořadí poškozeno.

Nejprve zaujme naši pozornost na pravé straně cesty  jízdárna, používaná pro výcvik jízdy na koních. Pořádají se zde i různé jezdecké soutěže.

Pak  následují  budovy, postavené zde v době  existence JZD Odra  jako „Výrobna krmné pasty pro prasata“. Svážely se tam zbytky jídel z okolních restaurací a  jídelen a také živočišné odpady z ostravských jatek.  Tyto substance se vařily v kotlích a výpary byly odváděny plechovým komínem o výšce cca 20 m. Když foukal východní vítr, tak se ucpávala v širokém okolí okna. Takový to byl smrad, nynější zápach pocházející údajně z firmy Brembo z  průmyslové zóny Hrabové  je kolínskou voňavkou.

Výrobna krmné pasty byla také zdrojem jídelních příborů! A to díky nepozornosti personálu  z kuchyní, ze kterých se svážely zbytky jídel. Z talířů se někdy po přepravních nádob vyklopily i příbory. Někteří členové JZD byli takto zásobováni jídelními  příbory, a to nejen těmi obyčejnými, ale i dražšími.

Po sametové revoluci a po rozpadu JZD byla výrobna krmné pasty zrušena. Objekt se pak  ocitl v majetku Zemědělské společnosti Hrabová a následně v rukou soukromých vlastníků. Nyní je zde autodoprava a stolárna.

Chůze po této komunikaci až k Ostravici trvá asi  patnáct minut.

3.6.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma