Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (3)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (3)

 

Starý splav

Toto místo  bylo kdysi dávno  v letních měsících oblíbeným místem dětí z Hrabové i z Vratimova. To zde byl ještě  klasický  splav a ne změť balvanů, mezi kterými jsou uvízlé větve a různé odpadky.  Bylo zde dostatek vody k plavání a konstrukce splavu (přesněji řečeno jezu)  sloužila i  ke skokům do vody. Adrenalinovou zábavou bylo „proniknutí“  clonou  padající vody  do „tajemných“  spodních prostor jezu.

Šlo o dřevěnou konstrukci, vytvořenou  podpěrnými stojkami, nahoře pokrytými  tlustými fošnami. Po této zešikmené ploše stékala v tenké vrstvě příjemně teplá voda.  Fošny byly pokryty  souvislou vrstvou řas, takže pohyb osob  po této ploše byl často spojen s pádem a s následným skluzem  do vody pod splavem. Naštěstí výškový rozdíl  hladin byl pouhé cca 2 metry. Zvuk dopadající vody byl sĺyšitelný  v širokém okolí a byl to zvuk velice příjemný.

Splav byl asi 70 metrů dlouhý a 10 metrů široký. Na obou stranách byl tok vody ohraničen betonovými  stěnami. Na vratimovské straně bylo  do horní části řeky zaústěno koryto  náhonu, jehož vtok byl opatřen mechanickým zařízením  pro regulaci  množství odtékající vody.

Nedávno jsem se v příslušné literatuře dočetl  o tomto  náhonu následující informace:  Tento Slezský mlýnský náhon vznikl kolem roku 1530  a tekl přes dnešní  Vratimov, Kunčice a Kunčičky a vléval se v blízkosti Slezskoostravského hradu do Lučiny. Splav na Ostravici v Hrabové vznikl pravděpodobně ve stejné době. Podél  Slezského mlýnského náhonu  existovalo několik mlýnů.

Přívlastek  „starý“ získal splav po roce 1931, kdy byl pod budoucím mostem postaven Vítkovickými železárnami  nový jez, nazývaný také „vítkovický“.

Velké problémy nastaly v Ostravici  s čistotou vody v šedesátých letech minulého století. V nedalekých válcovnách plechu v Lískovci postavili novou válcovnu a hotové plechy se mořily v nádržích, obsahujících zředěnou kyselinu sírovou. Čas od času se obsah nádrží vypustil, a to přímo do Ostravice. Takže místo čisté vody tekla přes Hrabovou voda barvy mírně  červené, která se nehodila ani ke  koupání, ani k použití v blízké vratimovské  celulozce.  Jelikož se v Lískovci vyráběly strategicky  důležité plechy, veškeré volání po nápravě bylo zbytečné. Situace se napravila až někdy v sedmdesátých  letech.

 Tehdy  Starý splav postihla další katastrofa:  původní dřevěná konstrukce byla odstraněna a nahrazena již zmíněnou změtí  kamenných balvanů. A tak je tomu dodnes, dřívější dřevěný splav a vodní radovánky si pamatuje jen nejstarší generace.

4.7.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma