Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (5)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (5)

Most a lávky přes Ostravici.

Až do vybudování železnice Ostrava –Frýdlant (rok 1871) neměli občané Hrabové důvod ke stavbě  lávek a mostů přes Ostravici.

 K potřebě  občanů Hrabové docházet  na vratimovské nádraží se přidala potřeba  docházky desítek  hrabovských dělníků  do továrny na buničinu, postavenou ve Vratimově  v roce 1882.

Takže v té době se přes Ostravici postavila dřevěná lávka. Byla tvořena  třemi na sebe navazujícími díly. Mělo to praktický význam při častých povodních, obvykle byl vodou stržen pouze střední díl. Díky vzpomínkám Viléma Závady na jeho dětství je známé i umístění této lávky. Navazovala na pěšinku přes Vrbinu, která začínala naproti dnešní ulice Na Šajaru.  Konstrukce lávky je zřejmá z fotografie, zveřejněné  na stránce 85 v publikaci  Historie obce Hrabová. Podrobnosti o častých opravách po povodních jsou  popsány v obecní kronice. Lávku bylo nutno opravovat  dvakrát v roce 1913, dvakrát v roce 1923, třikrát v roce 1924 a opět dvakrát v roce 1927. Náklady na  opravy částečně hradila celulozka. Dochovala se zpráva, že opravu lávky v roce 1927 provedl tesařský mistr František Klega z Oprechtic  a za tuto práci fakturoval 28 880 Kč.

Marné byly prosby  tehdejších hrabovských radních  o postavení mostu.  V kronice je záznam o schůzi z  18. 6. 1935 se zástupci okresu Mor. Ostrava, kde tehdejší starosta Karel Balušek argumentoval, že „mostu  je nezbytně třeba pro příchod k nádraží, pro docházku dětí do školy ve Vratimově, pro vojenské důvody a pro dělnictvo, pracující ve vratimovské fabrice“. Zástupce okresu poukázal na nedostatek peněz a jiné důležité práce, které mají větší národohospodářský význam než tento most.

Mostu se hrabovští občané dočkali až v roce 1943. V pamětní knize Hrabové, díl II, je o této události napsáno:

6. 1. 1943: Započato bylo se stavbou pomocného dřevěného mostu.

31.3. 1943: Železná konstrukce mostu byla dohotovena. Zbývá ještě zřídit jízdní dráhu a chodník.

10. 10. 1943: Nový most byl slavnostně otevřen starostou Mor. Ostravy Emilem Bayerem.

Z nového mostu se občané Hrabové netěšili dlouho. Prvního května roku 1945 v půl druhé odpoledne byl ustupujícím vojskem Wermachtu vyhozen do povětří, ale zásluhou mostařů Vítkovických železáren byl  brzy opět obnoven.

Nová lávka přes Ostravici  byla  zřízena v roce 2016 na jižním konci Hrabové. Stavba za 12 mil Kč  měla název „Prodloužení cyklostezky – lávka přes Ostravici“.   Ke stávajícímu potrubnímu mostu  byly oboustranně připevněny ocelové lávky o šířce 1,5 m a na vratimovském  břehu napojeny na cyklostezku Ostrava – Beskydy.  Bohužel,   na hrabovské straně cyklostezka  prozatím nemá pokračování. Takže lávka je využívána poměrně málo.

Na konec této kapitoly ještě několik slov o lávce na severním konci Hrabové.  Z ústního podání vím, že byla postavena někdy v šedesátých letech minulého století na požadavek zaměstnanců tehdejší  NHKG, bydlících v Hrabové, v Hrabůvce a v Zábřehu. Bylo tehdy zvykem, že v letních měsících  se do práce jezdilo „na kole“. Proto byla lávka postavena  na náklady uvedeného  národního  podniku.  Kdo je současným majitelem, to nemám tušení. Hlavně, že lávka  slouží stále svému účelu.

9. 7. 2018       V.S.  

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma