Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (6)

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra (6)

Zajímavosti v okolí Ostravice.

V úseku od Starého splavu až po budoucí most mezi místní zajímavosti patří  hotel Ostravica  a fotbalové hřiště ČAFKA. Sporé zprávy  o těchto dvou objektech jsou  v místních kronikách a ve vzpomínkách ještě žijících pamětníků. Třetí zajímavostí je bývalá vodárna NHKG.

O hotelu Ostravica zveřejnil  nové  informace Martin Slepička v publikaci Historie obce Hrabová, kde se na str. 112 dočteme:

„Toto rekreační středisko bylo postaveno v období první československé republiky roku 1929  nákladem ostravského hoteliéra Jana Skarky a jeho manželky Augustiny, kteří spatřili u velkého přírodního koupaliště na řece Ostravici skvělou příležitost k rozvoji vlastního podnikání.  Hotel byl projektován a postaven jako dvoupatrová stavba s restaurací, dvěma hostinskými místnostmi, kuchyní a pěti pokoji pro mimoostravské rekreanty. Před hotelem bylo umístěno 12 kabin pro převlékání, dvě šatny, veranda, stanoviště pro auta  a zábavné dětské hřiště. Součástí hotelu byl rovněž taneční parket a velká vyhlášená letní restaurace. Manželé Skarkovi  provozovali hotel až do roku 1947. Hotel byl i v průběhu padesátých a šedesátých let 20. století oblíbeným místem mladých, neboť se tam pořádaly v tehdejší době oblíbené odpolední čaje a koncerty. Hotel byl později v době normalizace uzavřen. Po sametové revoluci byl objekt rekonstruován a nějaký čas opět fungoval jako hotel“.

Fotografie hotelu  Ostravica  jsou jednak v uvedené publikaci Martina Slepičky, jednak v reprezentativním  kalendáři za rok 2015, vydaného  MOb Hrabová.

 Fotbalové hřiště Čsl. atleticko-fotbalového klubu v Hrabové (ČAFKA).

 O této zajímavosti mám jen kusé informace a uvádím je v tomto článku pouze proto, aby  tato záležitost neupadla  do zapomenutí.

Vím o tomto hřišti pouze tolik, že hrabovští chlapci někdy kolem roku 1933 pojali úmysl po vzoru chlapců vratimovských  založit fotbalový oddíl. Potřebný pozemek pro toto hřiště věnoval místní rolník Emil Nováček, a to v blízkosti Vrbiny naproti hotelu Ostravica. Hrací plochu vybudovali členové klubu, a  dokonce se postarali i o oplocení pozemku, aby zamezili zevlounům sledovat průběh fotbalových utkání bez zakoupení vstupenky.  Jak dlouho tento klub existoval, to se mi zjistit nepodařilo.

Vodárna NHKG.

Za poslední zajímavost  na levém břehu Ostravice  považuji vodárnu  tehdejší NHKG. Dodávala pitnou vodu do hutních provozů Nové hutě,  a to v období od roku cca 1960 do roku 1990. Jde o areál  na levé straně Mostní  mezi řekou a Sokolským hřištěm.

Historie této vodárny byla následující:  Následkem znečistění vody v Ostravici  válcovnou plechu v Lískovci bylo nutno zajistit nový zdroj vody pro vratimovskou  celulosku. Proto bylo vyhloubeno vlevo od  ulice Mostní  na hrabovské  straně 5 studní s očekáváním, že z tohoto zdroje se podaří získat potřebných 300 l vody  (vteřinově) pro potřeby této fabriky. Ale nepodařilo, vody bylo pouze 30 l za vteřinu. Naštěstí o tento vodní zdroj kvalitní pitné vody projevila zájem Nová Huť  a vratimovským papírnám poskytla „na oplátku“ potřebnou technologickou vodu z Žermanické přehrady.  Realizace potrubních  propojení nebyl problém, dodávky potřebných rour  zajistila válcovna trub NHKG.  Po sametové revoluci významně poklesl počet zaměstnanců naší největší hutě a s tím i potřeba pitné vody. Takže provoz této vodárny byl ukončen a  oplocený pozemek o rozloze přes 5 ha  včetně studní byl prodán soukromým majitelům.  Údajně byly studny zasypány a na zalesněném pozemku  se nachází  obora se spárkatou zvěří, ale nemám tuto informaci potvrzenou.

12. 7. 2018      V. S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma