Navigace: Vladimír Slavík > Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra

Řeka Ostravice a okolí včera, dnes a zítra

 

Původně jsem měl v úmyslu pozvat zájemce o minulosti, přítomnosti a budoucnosti této části Hrabové  na komentovanou procházku kolem Ostravice v úseku od Starého splavu po Šídloveckou lávku.  Přitom bych sdělil  účastníkům vycházky některé  informace o Starém splavu, o již neexistující struskové haldě, o lávkách a mostu přes Ostravici, o habovském mlýnu a dalších zdejších  zajímavostech.

Nakonec jsem usoudil, že výhodnější bude přednáška a beseda „se střechou nad hlavou“, protože procházka „pod širým nebem“ je v této roční době  riziková. V případě deště by se nemohla konat.Toto řešení schválil i Klub přátel Hrabové, jehož jsem členem.

Nečekané problémy nastaly při hledání vhodné místnosti. Nejprve jsme požádali městský obvod o pronájem místnost v budově hasičského skladiště. Jelikož nikdo z hasičů nebyl ochoten zajistit povinný dohled, museli jsme hledat náhradní řešení.

Tím byla místnost v přízemí budovy  fary. Ale ani tam jsme neuspěli . Nakonec jsme se rozhodli uskutečnit tuto akci v sále, který je v 1. patře restaurace Ve Dvoře. I když je to až na konci Hrabové.

Pokud jde o propagaci, byli velmi iniciativní všichni členové KPH. Plakáty navrhli a vytiskli manželé Gromnicovi a Martin Slepička, jejich rozmístění  na příslušná místa zajistil Mirek Poláček a další členové klubu.

 Místo a čas konání akce byl zveřejněn na FB a snad se  pozvánku  podaří umístit i na webové stránky MOb Hrabová.

Pro čtenáře Hrabovských novin oznamuji, že virtuální procházka kolem Ostravice bude zahájena popisem objektu tzv. Panského dvora, pak se přesuneme ke Starému splavu, budeme pokračovat po levém břehu Ostravice ( s výkladem o zdejších zajímavostech) a skončíme u Šídlovecké lávky. Budou poskytnuty i podrobné  informace  i  o tzv. Jižní tangentě, která významně ovlivní v budoucnu  tuto část Hrabové.

Po ukončení této komentované virtuální procházky  se uskuteční  beseda, při  které se budu snažit zodpovědět všechny dotazy, vztahující se k Ostravici a okolí. Určitě mě doplní i další pamětníci, pokud budou přítomni.

K dispozici budou pro zájemce k dispozici i některé písemné materiály o tomto území.

Virtuální procházka s besedou se koná ve čtvrtek 28.června  v 18 hodin v sále restaurace Ve Dvoře.

Spojení: autobus MHD č. 27, 39, zastávka Statek. Pro automobilisty je k dispozici parkoviště na dvoře před restaurací.

25.6.2018     V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma