Navigace: Vladimír Slavík > Revitalizace Pilíků

Revitalizace Pilíků

Slovo revitalizace asi nejlépe vystihuje to, co se bude odehrávat v příštích letech na jižním konci Hrabové. Dřívější technologické zařízení  uhelného prádla Dolu Paskov (odkalovací nádrže Pilík 4,5) se přemění  na vodní nádrže s přirozenou faunou i flórou, napájené gravitačním způsobem z nedalekého potoka. Počítá se zde nadále i se sportovním rybolovem.

Byl jsem k této možnosti velice skeptický, protože se mi jevilo jako nemožné nahradit dřívější čerpačku na elektrický pohon přítokem vody přirozeným způsobem. A to jak z důvodů technických tak i ekonomických. Vždyť vybudování  nového přítoku nebude levnou a snadnou záležitostí.  A k tomu ještě nutnost zachovat potřebný průtok vody  ve Ščučí, tekoucí  přes celou Hrabovou.  Proto jsem doporučoval přeměnit toto území na les nebo lesopark.

Ale nyní je vše jinak.

Příčinou je zpráva, kterou jsem včera obdržel z Povodí Odry. Tam sídlí odborníci, kteří se mohou k této záležitosti kvalifikovaně vyjádřit.

Ing. Břetislav Tureček z Povodí Odry mi  ve svém dopise napsal, že  v současné době se zpracovává na podnět OKD projekt, který tuto záležitost řeší. Voda pro Pilíky bude odebírána z potoka, tekoucího z Olešné, a to v prostoru mostu přes Ščučí na ulici Rudé armády. V těchto místech se předpokládá  vybudování rozdělovacího objektu, který bude zajišťovat dostatek vody jak pro Ščučí tak pro Pilíky. Řešení je nyní na počátku a může se během roku změnit a mohou do něho ještě  zasáhnout jak zdejší  majetkové poměry tak vodoprávní úřad.

Ať se říká o OKD cokoliv, chová se nyní k požadavkům, vzneseným v rámci procesu EIA  velice vstřícně. Jen aby to vydrželo až do konce.

K záležitosti  budoucnosti Pilíků se svého času vyjadřovala i rada MOb Hrabová. Ve stanovisku z  11.10.2017 bylo požadováno zachovat funkčnost vodních nádrží, funkčnost čerpací stanice průsakových vod a oplocení sedimentačního kanálu. Označil jsem toto stanovisko jako ne zcela domyšlené.

Dobrou zprávou je nové usnesení  rady MOb Hrabová ze 17.1.2018, ve kterém  se žádá, aby byla z celého areálu Pilíků odstraněna nefunkční technologická zařízení a aby byly z obou nádrží odstraněny nánosy  flotačních kalů.

Tím se nepochybně posunuli naši radní žádoucím směrem a možná se zbavíme především sedimentačního kanálu, který opakovaně označuji jako  „vřed Hrabové“. Všichni ti, kteří tato místa navštěvují určitě ví, o čem je řeč.

Ale stále je zde stále  problém přístupové komunikace. Jak se budoucí návštěvníci do této atraktivní části Hrabové dostanou? Protože jde o katastrální území Hrabové, je nejvyšší čas, aby se naši radní včetně příslušných úředníků  místní správy touto  záležitost začali řešit.  V usnesení rady č. 84/1940 o tom není žádná zmínka.

24. 1. 2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma