Navigace: Vladimír Slavík > Rozdělení gescí mezi členy rady

Rozdělení gescí mezi členy rady

 

Je o tom usnesení RMOb z 19. prosince 2022.  Zodpovědnost za jednotlivé činnosti byla rozdělena  takto:

Místostarostka Ing. Květoslava  Hrabovská:  ekonomika, finance, investice, bytová problematika.

Místostarosta Ing. Radomír  Orkáč:  doprava, digitalizace úřadu, IT, sport, školství, informace.

Radní Věra Kročková:  zeleň, kultura, občanské záležitosti.

Radní Ing. Tomáš Gajec:  stavebnictví, veřejné zakázky.

Již tehdy jsem měl dojem, že toto usnesení bylo „šito horkou jehlou“. Vždyť „investice“  (gestorem  je  Ing. Hrabovská) mohou být různého druhu, na příklad dopravní, pro kulturu, sport, školství nebo pro bydlení. Také pod pojmem „bytová problematika “ (gestorem je opět Ing. Hrabovská)  si lze představit leccos.

Nebo: Kde, kdy a jak se bude uplatňovat digitalizace úřadu a informační technologie (IT) u kterých je gestorem Ing. Orkáč ?  Nebo „občanské záležitosti“ u radní Kročkové. Co se tím míní?

 Při rozdělování gescí se zapomnělo na kvalitu ovzduší,  na činnost spolků a organizací a na „zpětnou vazbu“ mezi radou a komisemi.   Není jasné, kdo z radních má „na starosti“  Hrabovské listy, webové stránky městského obvodu  a facebook městského obvodu.

V tomto funkčním období pokračuje s velkou intenzitou  revitalizace a modernizace bytových domů na Šídlovci.  Kdo z radních má být gestorem této činnosti? Ing. Hrabovská nebo Ing. Gajec?

Nikdo není neomylný. Nebylo by na čase se vrátit k usnesení z roku 2022 a tehdejší rozdělení gescí poněkud upravit a doplnit? Jde o významné opatření, které určitě uvítali jak zastupitelé tak i mnozí občané.  Vždyť do konce volebního období ještě zbývá 30 měsíců.

Středa, 24. dubna 2024      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma