Navigace: Vladimír Slavík > Rozhovor s předsedou Kontrolního výboru

Rozhovor s předsedou Kontrolního výboru

Od 28. dubna 2021 má naše zastupitelstvo nový Kontrolní výbor ve složení:  předseda MUDr. Rostislav Gromnica, členové Ing. Dalibor Hrabec, Ing. Jiří Kubačka, Ing. Miroslav Poláček a JUDr. Jan Skopal.

 V červencových Hrabovských listech  byl  na stránce 5 uveřejněn rozhovor šéfredaktora Ing. Dvořáka s MUDr. Gromnicou. Nový předseda KV mimo jiné  čtenářů Hrabovských listů sdělil, že na první schůzce tohoto výboru, která se konala 13. 5. 2021, bylo usneseno předložit písemně radě a ústně zastupitelstvu návrh na obnovení letopisecké komise ve složení PhDr. Slepička, Mgr. Seďa a pan Balušek s těmito hlavními úkoly a zodpovědností:

-dohled nad obnovou památníku padlých na hřbitově včetně doplnění chybějících jmen padlých,

-příprava stálé historické expozice v rekonstruovaném domku na Paskovské ulici,

-kontrola a doplnění chybějících zápisů kroniky,

-spolupráce s radou a zastupitelstvem  při výběru názvu nových ulic, náměstí a parků s přihlédnutím ke jménům  významných rodáků a obyvatel Hrabové,

-obnova a doplnění  textů informačních tabulí u naučných cest a historických památek v katastru Hrabové.

Od zasedání Kontrolního výboru již uplynuly 2 měsíce a je na čase zjistit, jak na toto usnesení KV reagovaly orgány samosprávy.

Obnova činnosti letopisecké komise je v kompetenci rady. Ta k výše uvedenými návrhů  doposud  nepřijala žádné rozhodnutí.

Návrhy na zřízení letopisecké komise  se neprojednávaly ani na zastupitelstvu, konaného  dne 16.6. 2021. 

Jak si to mají  občané Hrabové vysvětlit? Pokládá rada a zastupitelstvo  návrhy kontrolního výboru za nereálné a zbytečné  nebo tyto nebyly prozatím projednány z jiných příčin?

16. 7. 2021      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma