Navigace: Vladimír Slavík > Rozjímání o "stošestce"

Rozjímání o "stošestce"

 

„Stošestkou“ se zkráceně nazývá zákon č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím.   Vznikal velmi  dlouho a velmi obtížně. Jeho autory byli po roce 1989   tehdejší politici ODA Oldřich Kužílek a Michael  Žantovský.

 Důvody pro existenci tohoto zákona byly následující: Někteří činitelé v  nově vznikajících  státních  a samosprávných orgánech měli snahu utajovat různé informace, o kterých neměla být veřejnost   informována. Často bylo v pozadí nehospodárné zacházení s veřejnými prostředky  a korupce.

Uvedený zákon se do každodenní praxe prosazoval velmi obtížně, a to  i v Hrabové. Ještě v roce 2015 tvrdil  předseda  tehdejšího  kontrolního výboru našeho zastupitelstva, že je to byrokratický a zcela zbytečný zákon, který není třeba dodržovat.

Radikální změna nastala po příchodu nového tajemníka Ing. Sochy. Ten si byl vědom své zodpovědnosti a jeho přičiněním se „stošesta“ začala důsledně  uplatňovat i v Hrabové.

Ale v letošním roce nastala zvláštní situace, která se mi vůbec nelíbí.

Vysvětlím důvody mého znepokojení. Uvedený zákon je určen pro zvláštní situace, kdy žadatel při uplatnění běžného postupu neobdržel požadovanou a významnou informaci.  V obcích naší velikosti bývá těchto případů  ročně cca 10. Tak tomu bylo i  v Hrabové v letech 2015 – 2018.

Ale letos jich máme  již  62, a to je teprve září!

Takže něco je zde špatně.

Při čtení těchto žádostí zjišťuji, že došlo k hrubému zneužití „stošestky“ k politickému boji. Politický boj se ale vede politickými prostředky a o vítězi rozhodují občané u voleb.

 Každý místní politik má právo na svůj názor, dokonce i na kritiku starosty a jeho činů. Ale tyto „šarvátky“ by měly probíhat na místě k tomu určeném. Konkrétně na jednáních  zastupitelstva, na stránkách místního časopisu, na politických shromážděních stran  a hnutí, případně  na sociálních sítích. V žádném případě ne zneužíváním „stošestky“.

A tak se v Hrabové přeměnil významný informační prostředek na bulvár, a to ke škodě všech občanů.

24.9.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma