Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (15): Péče o vzhled obce

Rozpočtový proces (15): Péče o vzhled obce

 

Největší položkou těchto výdajů  jsou náklady na údržbu veřejné zeleně. Plánované výdaje z rozpočtu  na rok 2018 pro tuto údržbu  jsou 4 989 tis.Kč. Do této slupiny  výdajů ještě patří náklady  na sběr a svoz komunálních odpadů.  Platíme za to 50 tis. Kč ročně. Pravděpodobně to jsou náklady na velkoprostorové kontejnery, které jsou přistavovány na některá místa v obci.  Je to velmi prospěšné opatření, využívané mnohými občany. Často i zneužívané.

Takže v položce „Péče o vzhled obce“  se plánuje celkem 5 039 tis. Kč, což je úctyhodná částka. Podstatně vyšší ve srovnání s okolními městskými obvody.

Základní položkou údržby zeleně je platba odborné firmě  za sekání trávy a za další služby při udržování veřejných prostor. Dlouhodobým dodavatelem těchto prací je firma Parkservis  Mareš, s.r.o. Mimo to vypomáhají v těchto pracích i někteří místní občané ( zemědělec  Jiří Janša a občan Bedřich Chlupatý). Celkem se plánuje pro tyto účely 2 420 tis. Kč.

Do položky „Péče o vzhled obce“  se započíitávají  i mzdy skupiny zaměstnanců pro tzv. veřejně prospěšné práce ve výši 2 340 tis. Kč a další náklady, spojené s jejich činností.

Je skutečností, že v Hrabové jsou poměrně velké plochy veřejné zeleně, a to na Šídlovci, v okolí Místecké ulice a hlavně mezi jednotlivými objekty v  průmyslové zóně. Je to celkem 297 828 m/2, což představuje plochu téměř 30 hektarů.

O zakázku  na údržbu zeleně se soutěží, již mnoho let tuto soutěž vyhrává firma Parkservis  pana Mareše.  Ke kvalitě jejich práce nejsou žádné kritické připomínky.

Můj osobní názor na údržbu veřejné zeleně je takový, že by tyto činnosti měla zajišťovat v plném rozsahu firma místního občana, a to nejlépe místního zemědělce.  Ale je to složitá záležitost, musel by  tento místní podnikatel  ve výběrovém řízení  úspěšně konkurovat jiným firmám, protože oprávněně vyhraje ten, který předloží nejvýhodnější nabídku.

K mé preferenci místní  firmy mě vedou dva  následující  důvody:

1. Možná, že tento přístup by i finančně  podpořil snahu zachovat v Hrabové alespoň jednou selskou usedlost jako památku na život našich předků. A to ne jako skanzen, ale jako prosperující zemědělský statek.

2. Majitel místní firmy by z prestižních a jiných  důvodů  vykonával údržbu zeleně na „špičkové“ úrovni.

Věřím, že dříve nebo později se tento projekt bude realizovat.

Závěrem považuji za nutné zdůraznit, že současná údržba veřejné zeleně v Hrabové je na dobré úrovni i když je stále co zlepšovat. Příkladně vzhled  prostoru ve střední části staré zástavby Šídlovce, v okolí Příborské ulice.   Ale možná, že se mýlím a zde bydlícím občanům současný stav vyhovuje.

26.4.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma