Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (16): Sociální služby

Rozpočtový proces (16): Sociální služby

 

Do této výdajové položky patří „Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži“ (1 124 tis. Kč), asistentská pečovatelská služba (10 tis. Kč) a „Ostatní záležitostí sociálních věcí“  (664 tis. Kč), celkem 1 798 tis. Kč.

Nic konkrétnějšího o těchto nákladech na  sociální  služby  jsem nezjistil. Pouze skutečnost, že výdaj 664 tis. Kč se vztahuje na mzdové náklady těch, kteří se věnují výkonu sociálně právní ochrany dětí. Jelikož této problematice se v Hrabové věnují dvě úřednice, jeví se mi tato částka jako přiměřeně vysoká. Ostatní doprovodné provozní náklady (především pojištění těchto osob) jsou asi vedeny někde jinde.

Měl jsem v úmyslu porovnat velikost této položky (§ 4399  ve výši 1 798 tis. Kč)) s minulými lety. Bohužel, v dřívějších rozpočtech Hrabové se tato položka nevyskytuje, asi se změnila metodika sestavování obecního rozpočtu. Nebo místo úřednice X  má nyní ve své péči obecní rozpočet úřednice Y, která má na strukturu rozpočtu svůj osobitý názor.

 Doufám, že podrobnosti o této poněkud „tajuplné“ položce rozpočtu  budou uvedeny v závěrečném účtu za rok 2017.  

Jelikož jsem dnes na stránkách HN  věnoval sociálním službám poměrně málo místa,  přidám ještě náklady na požární ochranu. Je to svým způsobem také „sociální služba“, protože činnost místních hasičů  významným způsobem ochraňuje nejenom zdraví, ale i majetek občanů.

Přiznávám se, že dost dobře nechápu současný stav, kdy místní hasiči tvoří poměrně izolovanou skupinu  mezi společenskými a jinými organizacemi v Hrabové.  

Vždyť náš  hasičský sbor má mnohaletou tradici a jeho představitelé v minulosti zasedali i v orgánech samosprávy.  A to právem, jejich činnost přesahovala pouhé hašení ohňů a  měli značný podíl i na politickém a kulturním životě obce.

Sleduji pečlivě dění v sousedních městských obvodech a konstatuji, že v mnoha případech  tam pokračují dřívější tradice  a místní hasičské spolky mají stále  své  důležité místo  v životě obcí i v současné době. Proč tomu tak není v Hrabové?

Ale nyní k rozpočtu. Konstatuji, že pokud jde o finance, nemá náš hasičský sbor důvod si stěžovat. Konkrétně v letošním roce na ně obecní rozpočet pamatuje s částkou 324 tis. Kč. Což je podstatně více, jak ve srovnatelných obcích. Ale peníze nejsou všechno.

1.5.2018    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma