Navigace: Vladimír Slavík > Rozpočtový proces (18): Místní správa

Rozpočtový proces (18): Místní správa

 

Plánovaná částka na místní byrokracii v Hrabové (cca 3 800 obyvatel) dosahuje v letošním roce úctyhodnou výši, a to 9 035 tisíc Kč.

 Z toho na platy úředníků včetně povinných pojištění  6 310 tisíc a na ostatní provozní výdaje 2 725 tisíc Kč.

Počty úředníků na naší radnici jsou v současné době následující:

Odbor finanční a správy majetku:  5

Odbor stavebně správní:  4

Odbor sociální, organizačních  a vnitřních věcí:  6

Tedy včetně tajemníka 16 úředníků.

V provozních výdajích jsou tyto větší položky:

 Kancelářské potřeby a další drobný materiál 200 tisíc, elektřina, plyn, voda 228 tisíc, poštovné 100 tisíc, stravenky a podobné služby 714 tisíc, opravy a udržování kanceláří  115 tisíc, ostatní neinvestiční transfery 597 tisíc Kč.  

Jaké byly skutečné výdaje na naši byrokracii v minulých letech?

Rok 2014: 6 592 tis. Kč.

Rok 2015: 6 603 tis. Kč.

Rok 2016: 8 902 tis. Kč,

Rok 2017: 7 382 tis. Kč.

Nepochybuji o tom, že tyto údaje, jejich obsah a vývoj  byly a jsou předmětem zájmu nejenom radních, ale i členů finančního a kontrolního výboru.

Na závěr  ještě údaje o nákladech  na místní správu ve srovnatelných městských obvodech, tak jak jsou uvedeny v rozpočtech těchto obcí  na rok 2018:

Stará Bělá (4 000 obyvatel): 4 700 tis. Kč.

Polanka nad Odrou ( 5 000 obyvatel): 7 613 tis.Kč.

7.5.2018     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma